Architektura / občanské stavby

Rekonstrukce pavilonu velkých savců na pavilon Amazonie - odměna I

Dnes zahajujeme publikaci vítězných a oceněných prací v soutěži na nový pavilon Amazonie pro pražskou zoo. Prohlédněte si návrh z pera Projektil architekti, který v soutěži sice nezvítězil, umístil se však na pěkném čtvrtém místě mezi dalšími dvěma projekty, které získaly odměnu.

Projektil architekti , 24. 9. 2013

"Kapustňákům, kajmanům a jaguárům jsme navrhli nory a tůně pod zeleným listem." říkají autoři projektu, který získal odměnu ve výši 200 tisíc korun. Kladně v něm porota hodnotila citlivost k okolnímu areálu a využití stávající betonové budovy. V záporech se pak objevily námitky na příliš rovnou procházkovou trasu návštěvníků, nevložení žádné nové hodnoty do původní expozice nebo malé množství světla a tmavost vrchní expozice.

Vyjádření poroty

Vnější architektonický výraz je citlivý k areálu Zoo. Zvolený tvar zastřešení umožňuje vznik vhodně vysokého vnitřního prostoru. Návrh expozice je zpracován vůči zadání přijatelně, avšak příliš schematicky, rozpor mezi ilustracemi a řezy. Ilustrace vnitřního prostoru je zavádějící, protože vzbuzuje dojem integrálního osvětlení.

Ačkoli se jedná o ekonomicky relativně přijatelné řešení, záporem je značné bourání původní konstrukce. Řešení protipovodňové ochrany není pro Zoo přijatelné, protože předpokládá mobilní zábrany, jejichž instalace není s ohledem na nutnou evakuaci ostatních prostor Zoo z časových důvodů možná. Řešení TZB odpovídá požadavkům zadáni.

 

  • Ateliér: Projektil architekti
  • Země: Česká republika (Česko)
  • Město: Praha
  • Datum projektu: 2012
  • Výrobek: ArchiCAD 17

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři