Architektura / bytové domy

Revit Open 2010 – Dřevěná nástavba na panelovém domě

Singels žijí dobrovolně o samotě, jsou přesvědčeny o výhodách života bez závazků. Chtějí své soukromí, o které se chtějí dělit jen, když se oni rozhodnou. Kolik jich je v dnešní společnosti? Je to silná ekonomicky aktivní skupina? Jaké domy pro ně stavět? Jedno řešení nabízí projekt dřevěné nástavby na panelovém domě.

EARCH.CZ , 12. 4. 2011

REVIT OPEN 2011 - BYDLENÍ PRO SINGLES V LIBERCI

návrh 6 Ivana Linderová / Robert Galo Fakulty architektury VUT v Brně  

Revit Open 2011Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch

Nadstavba splňajúca nizkoenergetické štandardy je navrhnutá jednoducho a účelovo. Stavbu predstavuje hra otvorených a uzavretých ploch a objemov. V architektonickom riešení je zachovaná čitateľnosť povodnej hmoty objektu a navrhovanej nadstavby. Jednopodlažná nadstavba je ukončená plochou strechou, čím sa zachováva povodný charakter architektúry - monoblokového kubusu. Okná v nadstavbe rešpektujú existujúce okenné osi. Harmonický kontrast nadstavby a povodého kvádra je dosiahnutý vertikálnym dreveným obkladom nadstavby z neopracovaných drevených latí, v protiklade s klasickými omietkami na zateplenom panelovom dome. Výrazný je aj podiel zelene v nadstavbe - na terasách sú zapustené črepníky a vysadené zakrpatené dreviny, zelené strechy s extenzívnym porastom prispievajú k tepelnému pohodliu a riešia problém prehrievania bytov v nadstavbe v období letných mesiacov. 

Celá nadstavba je navrhnutá v ekologickom duchu, využíva prírodné materiály, rešpektujúc životné prostredie a i navonok pusobi ako zelená oáza v panelovej džungli. V riešení bytov zostali typologické rysy väčinou rovnaké, ale pritom každý z nich je individuálny s jedinečnou dispozíciou otvorenou do exteriéru dvomi veľkorysými terasami na opačných koncoch bytu. Toto umiestenenie terás poskytuje obyvatel'om dostatočné osvetlenie interiérov bytov počas celého dňa, ako aj možnosť využívať dva exteriérové priestory orientované na opačné svetové strany. Okrem svojich enviromentálnych vlastností byty sľubujú svojim užívateľom maximálny komfort. Spolu s jednoduchou geometriou a zovňajškom upútajú svojou priestrannosťou a prírodnými motívmi.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři