Architektura /

Revitalizace objektů Mariánského náměstí v Praze | výsedky soutěže

V jednokolové veřejné anonymní architektonické ideové soutěži zvítězil návrh architektonického studia MAC - ARCHITECTURE, s.r.o. a DAM spol. s r.o.

Česká komora architektů , 23. 12. 2009

1. cena (400 000 Kč) - Studio MAC - ARCHITECTURE, s.r.o., DAM spol. s r.o.

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 

Hodnocení poroty: Řešení nejlépe reflektovalo zadání zadavatele z provozního a dispozičního hlediska, i z hlediska památkové péče. Porota však konstatuje, že rozsah podzemních garáží může být redukován výsledky archeologického průzkumu. Vtipně a citlivě bylo vyřešeno řešení zasedací místnosti pro jednání Rady hl. m. Prahy. Clam-Gallasův palác jako prvotřídní barokní starožitnost je v návrhu takto pojímán.

 

2. cena - neudělena

 

3. cena (200 000 Kč) - FAM ARCHITEKTI s.r.o.

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 

Hodnocení poroty: Návrh počítá se základním zachování základních památkových hodnot. Návrh citlivě hodnotí výše uvedené, avšak celkové řešení není žádným výrazným přínosem oproti očekávání zadavatele.

Vyhlašovatel: Hlavní město Praha   Předmět soutěže: Zpracování architektonického návrhu „Revitalizace objektů Mariánského náměstí v Praze 1 - Staré město“.   Termín konání: 31. 7. 2009 - 29. 9. 2009   Porota: Řádní členové poroty Ing. Ladislav Tomeš Ing. Jan Kněžínek Ing. Ivan Vinš Doc. Ing. arch. Jakub Cigler Ing. arch. Otakar Dvořák Ing. arch. David Wittassek Ing. arch. Ján Štempel   Náhradníci poroty Ing. Jiří Toman PhDr. Michael Zachař Ing.Pavel Jaroš Ing. arch. Zdeněk Lukeš Ing. Petr Kochmann Ing. arch. Alexandr Kotačka Ing. arch. Jiří Merger     Počet odevzdaných návrhů: 6   Ceny a odměny celkem: 600 000 Kč

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři