Architektura / veřejný prostor a urbanismus

Seifertova ulice bude plná zeleně a pomůže v boji s klimatickou změnou

IPR byl pověřen vypracováním studie této lokality. Rekonstrukce území se dělí na dvě etapy. První etapa, pojímající Táboritskou ulici s nejvýchodnější částí Seifertovy ulice včetně oblasti kolem zastávky Olšanské náměstí, už proběhla. Druhá etapa, která se aktuálně připravuje, se týká celé Seifertovy ulice. Foto: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Rada hlavního města odsouhlasila budoucí podobu jedné z nejvýznamnějších žižkovských ulic – Seifertovy. Koncepční studie byla schválena spolu se studií, která slouží jako podklady pro pilotní projekt hospodaření s dešťovou vodou uvnitř města. Kromě samotné Seifertovy ulice získá novou tvář také náměstí Winstona Churchilla a Sladkovského náměstí. Obě studie zpracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. (IPR) spolu s ateliérem Archum architekti a vodohospodářskou společností Aqua procon. Cílem je zlepšit podmínky pro chodce i pěší, vyřešit složitou dopravní situaci a zmírnit důsledky klimatické změny.

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy , 6. 10. 2022

Proměna Seifertovy ulice má za úkol zlepšit nejenom vizuální tvář ulice, ale zejména podmínky pro chodce a cyklisty. V ulici přibydou nová stromořadí a další zeleň. Upraveny budou povrchy chodníků a vyřešena bude i dopravní situace. Řešení dopravy bylo široce diskutováno a prověřováno. Na základě požadavku Městské části Praha 3 je třeba v dalších fázích přípravy ještě podrobněji prověřit co nejlepší uspořádání jízdních pruhů v oblasti mezi křižovatkou Bulhar směrem k odbočení do Italské.

„Obě studie byly v průběhu přípravy zadání i během zpracování prezentovány veřejnosti, která se mohla k budoucnosti lokality vyjádřit. Těší mě, že panuje shoda mezi všemi důležitými aktéry. Studie totiž byly projednány i se zástupci městské části Praha 3, s orgány památkové péče i ochrany prostředí. Studie byla také představena i zástupcům důležitých vlastníků v území, zejména domu Radost a.s., Vysoké školy ekonomické a Gymnázia Karla Sladkovského,“ komentuje Petr Hlaváček, I. náměstek primátora.

Foto: Od jara 2021 měla veřejnost možnost získávat informace a účastnit se procesu tvorby územní studie formou různých participačních aktivit.

Již dříve Rada hlavního města rozhodla o stabilizaci profilu tramvajové trati a rozmístění tramvajových zastávek v Seifertově ulici, aby mohl Dopravní podnik projektovat jejich rekonstrukci. Přilehlé okolí projde proměnou dle schválené studie.

„Nová Seifertova ulice výrazně vylepší podmínky pro chodce a cyklisty. Pražané se mohou těšit na nová stromořadí i další zeleň. Zároveň budeme využívat i nejmodernější modro-zelenou infrastrukturu, díky které zadržíme dešťovou vodu, aby se při velkých srážkách nezaplavovala křižovatka Bulhar a mohli jsme ji použít pro stromy a jiné rostliny,“ říká Adam Scheinherr, II. náměstek primátora.

Studie srážko-odtokových poměrů navrhuje principy jak využívat a zadržovat dešťovou vodu v území, aby zabránila škodám vznikajícím zaplavování křižovatky Bulhar při extrémních srážkách. Dalším úkolem je využít dešťovou vodu k zavlažování stromů a zeleně, a tím přispívat ke zmírňování důsledků klimatické změny.

Foto: IPR byl pověřen vypracováním studie této lokality. Rekonstrukce území se dělí na dvě etapy. První etapa, pojímající Táboritskou ulici s nejvýchodnější částí Seifertovy ulice včetně oblasti kolem zastávky Olšanské náměstí, už proběhla. Druhá etapa, která se aktuálně připravuje, se týká celé Seifertovy ulice.

„Těší mě, že hospodaření s dešťovou vodou je již součástí téměř všech projektů v Praze díky čemuž pomáháme boji s klimatickou změnou. Seifertova ulice je však prvním „nezeleným“ projektem, na kterém otestujeme tato opatření v praxi,“ dodává Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Řešené území nakonec nezahrnuje prostor křižovatky U Bulhara a okolí Hlavního nádraží, které jsou řešeny samostatnými projekty.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři