Architektura /

Setkání v Redutě pod křídly Autodesku

Architekti z Brna i širokého okolí měli v úterý 4. října 2005, jen pár dní po oficiálním otevření, příležitost prohlédnout si čerstvě zrekonstruované divadlo Reduta. Za účasti samotných autorů rekonstrukce z ateliéru DRNH pánů Nováka a Valenty se sešla více než stovka zájemců z řad architektů, aby se na vlastní oči přesvědčili jak se nově zrekonstruovanou scénu brněnského Národního divadla podařilo znovu vzkřísit.

Petr Vaněk , 17. 10. 2005

Setkání v Redutě uvedl v atriu divadla Arnošt Janěk, provozně-výrobní náměstek Národního divadla v Brně. Po úvodním slovu hlavních aktérů následovala komentovaná prohlídka, která byla ukončena v slavnostním sále, kde před rekonstrukcí bylo původně hlediště. Autoři z ateliéru DRNH zde objasnili nejen důvod této dispoziční změny, ale také další zajímavosti i problémy, se kterými byly nuceni se při této realizaci potýkat. Petr Kvíčala, autor nástěnných maleb a terazza zase objasnil své umělecké záměry. Že se jim dílo podařilo, o tom svědčí několik fotografií z „místa činu“. Večer byl však teprve ve své první části a setkání v Redutě pokračovalo slavnostním přípitkem nejen na počest zdařilé rekonstrukce. Pokračováním večera bylo představení programu Autodesk Revit, programu, který se vedle nápaditě navržené a provedené rekonstrukce předvedl schopnostmi, které ocení jak architekti, tak i jejich klienti v různých fázích projektování od studie až po realizační projekt. Autodesk Revit, založený na principu informačního modelu budovy, lze bez nadsázky vnímat za stejně revoluční změnu v práci architektů jakou byl jejich přechod z rýsovacích prken k počítačům. Efektivita práce, kterou první generace CAD programů zajisté přinesla však v dnešních dnech již nikoho neohromí. Zvláště pod vlivem informací, víme-li, že existují daleko silnější nástroje, které hranice efektivity posouvají na vrchol technologických možností dnešního programového i počítačového vybavení. Své zkušenosti s přechodem na vyspělejší software představil po úvodním představení Autodesk Revitu Petr Bláha. Na konkrétním příkladu architektonického a projekčního ateliéru CASUA vysvětlil přechod z platformy AutoCAD na progresivnější Revit. Podmínkou migrace samozřejmě bylo nasazení nového software při zachování schopnosti pokračovat na rozpracovaných zakázkách a dodržet nasmlouvané termíny. Po nezbytném školení vybraného týmu byl Autodesk Revit v ateliéru CASUA nasazen do většího projektu - souboru bytových domů. Dle slov Petra Bláhy, projektanta a IT CAD manažera v jedné osobě, byla efektivita práce na projektu srovnatelná s efektivitou původního programového vybavení. Posuzujeme-li tedy situaci v souvislostech a za předpokladu, že na jedné straně je starý systém práce, který nemá žádné rezervy co se zvyšování výkonu týče a na straně druhé je progresivní metoda práce, jejíž potenciál je evidentní, pak srovnatelné výsledky už po prvním realizovaném projektu na nové platformě jsou příslibem k budoucímu zvyšování produktivity. Diskuze nejen na toto téma se po skončení prezentace Revitu přenesla také do kuloárů i slavnostního sálu divadla Reduta. Ale to již setkání vrcholilo a probíhalo víceméně neformálně, se sklenkou vína či něčeho dobrého k snědku. Závěrem je třeba dodat, že zájem architektů prohlédnout si nově zrekonstruované divadlo byl silnějším motivem k návštěvě Reduty než následná prezentace Revitu - reprezentanta progresivního přístupu k projektování. A tak ti, kteří břímě pokroku neunesli, zřejmě spěchali zpět do ateliéru, aby pokračovali v rozdělané práci, kterou by s využitím progresivnějšího programového vybavení měli již dávno hotovou. A jaká je Vaše volba?

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři