Architektura / občanské stavby

Soutěž Active House Award: Centrum ekologických aktivit města Mostu

Cena partnera prvního ročníku soutěže Active House Award byla udělena Michalu Mázlovi z Fakulty stavební VUT v Brně.

Michal Mázl , 13. 8. 2012

Úvod

Cílem projektu bylo vytvořit sídlo Centra ekologických aktivit města Mostu, které by poskytovalo vzdělání a osvětu veřejnosti o udržitelném regionálním rozvoji a způsobech, jak k němu dospět.

Lokalita

Pro rekonstrukci byl vybrán uzavřený areál situovaný na zalesněném kopci Ressl v blízkosti města Most. Celý areál se skládá ze čtyř objektů. Jedná se o budovu restaurace s barem a hotelovým ubytováním, dílny a stodoly. Areál je obklopen přírodou s vyznačenými turistickými a naučnými trasami a cyklostezkami s odpočívadly. V těsné blízkosti je jezírko a zchátralý přírodní amfiteátr.

Charakteristika

Nosnou konstrukci hlavní budovy tvoří křížová klenba s cihelnými pilíři. Ostatní objekty jsou tvořeny stěnovým zděným systémem. Objekt sloužící k ubytování hotelových hostů prošel částečnou rekonstrukcí, při které se instalovala plastová okna a fasáda se zateplila kontaktním zateplením z polystyrenu. Ostatní objekty jsou bez vnějšího zateplení. K přípravě teplé užitkové vody a vytápění objektů slouží skupina boilerů. Odpadní a srážkové vody jsou odváděny kanalizací.

Architektonická koncepce

Návrh areálu je rozdělený do čtyř celků. Prvním je hlavní budova, ve které se pořádá většina školení a společenských akcí souvisejících s náplní ekologického centra.

V přízemí hlavní budovy se nachází recepce s šatnou, sociální zázemí a kuchyně s jídelnou. V prvním patře jsou dvě školící místnosti, vzájemně propojené pohyblivými stěnami. Z prvního patra se dále vystoupá do podkrovního prostoru, který slouží jako klubovna. Ze všech prostor hlavní budovy kromě klubovny je umožněn vstup do exteriéru. V přímém napojení na hlavní budovu pokračuje obytná část. Přízemí poskytuje dva bezbariérové pokoje, dvoulůžkové pokoje a úschovnu kol a sportovního vybavení.

V patře jsou čtyřlůžkové mezonetové pokoje. Spodní část pokoje slouží převážně k spánku a drobným společenským hrám, horní je pak využívána jako observatoř, která umožňuje výhledy do okolních lesů a do společného atria. Všechny pokoje jsou z jižní strany spojeny společnou terasou.

Shodná budova sloužící k ubytování návštěvníků uzavírá areál ze severu.

Na východní straně areálu vznikly díky rekonstrukci bývalé stodoly prostory pro tvůrčí dílnu a botanickou zahradu. V prvním patře objektu se nachází prostor o ploše 150 m2 orientovaný k jihu, který slouží k pořádání pravidelných workshopů. Tato dílna je propojená s botanickou zahradou, která začíná v přízemí a pokračuje přes schodiště do prvního patra. Z vnitřního prostoru botanické zahrady se přechází na venkovní terasu, kde jsou umístěné drobnější rostliny. Areál ekologického centra uzavírá na jihovýchodní straně dřevěná rozhledna. Ta slouží nejen k pohledům do okolní krajiny, ale také jako vhodný prvek pro umístění větrných turbín.

Konstrukce

Stávající zděné objekty budou při rekonstrukci opláštěné dřevěnými panely vyrobenými mimo stavbu. Panely budou zatepleny 300 mm konopné izolace. Fasádu tvoří zavěšený modřínový obklad bez povrchové úpravy.

Vnitřní dělící stěny a příčky jsou budovány z nepálených cihel, na které je nanesena hliněná omítka. Tato konstrukce zvyšuje akumulační schopnosti dřevostavby, pomáhá regulovat vlhkost uvnitř stavby a také zlepšuje akustický komfort v objektu. Střešní konstrukce objektů je dřevěná izolována konopnou izolací v tloušťce 350 mm. Jako krytina je použitý falcovaný plech černé barvy.

Energie

Objekty jsou vytápěné automatickým kotlem na štěpku. Teplo je dále distribuováno do místností podlahovým vytápění nebo podlahovými konvektory. Ohřev teplé vody je zajištěn solárními kolektory o celkové ploše 22,5 m2 a výkonu 11.400 kWh/rok.

Místo rozvodné sítě je areál vybaven lokálním hybridním vítr-fotovoltaickým elektrickým zdrojem. Tento systém umožňuje dodávku elektřiny i v době nízkého slunečního svitu například při západu slunce nebo v zimních měsících, kdy vlivem většího teplotního rozdílu na povrchu země vítr zesílí. Jsou použity PV panely a celkovém výkonu 13.300 kWh/rok a větrné turbíny o průměru 1,8 m a souhrném výkonu 4.600 kWh/rok.

  vytápění elektřina ohřev TUV

Hlavní budova 12784 6370 3343

Ubytování I 9217 1708 2557

Ubytování II 9753 1722 2632

Botanická zahrada 32793 4057 767

kWh/rok 64.547 13.857 9.299

       

Obnovitelné zdroje 65.000 18.100 11.400

Vnitřní klima

Soubor objektů je v teplých měsících větrán systémem přirozeného větrání. Venkovní vzduch je nasáván do zemního výměníku, kde se nejdříve odfiltrují škodlivé látky a poté se vzduch ohřeje/ochladí. Vzduch je do pobytových místností přiváděn podlahovými výustkami a odváděn střešními okny.

Ovládání přirození ventilace je řízeno automaticky podle vnitřní teploty. V chladných měsících je v provozu nucené větrání s rekuperací. Zemní výměník zvyšuje účinnost rekuperace o 10%.

Světlo / denní

Rozmístění oken umožňuje dostatečné osvětlení pobytových místností a zároveň poskytuje výhledy do okolního lesa i atria areálu. Střešní okna jsou použita v ploše střechy, ale také formou světlíků. K stínění střešních oken jsou použity vnější i vnitřní stínící prvky. Díky solárnímu pohonu šetří ovládání oken elektrickou energii. U fasádních oken na jižní straně jsou použité okenice s rákosovou rohoží. Okna jsou na východní a severní stranu osazena izolačním trojsklem. Na jižních a západních stranách je použito dvojsklo.

Světlo / umělé

Z důvodu úspory elektrické energie jsou k osvětlení použity úsporné kompaktní zářivky. Venkovní svítidla osvětlují pouze potřebné místa a nepřispívají tak světelnému znečištění.

Organizátor soutěže: Firma VELUX Česká republika, s.r.o.

Foto: eArch

  • Autoři: Michal Mázl
  • Země: Česká republika
  • Škola: FAST VUT
  • Město: Most
  • Datum projektu: 2012

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři