Architektura / občanské stavby

Sportovní centrum ve Voticích

Rozsáhlé sportovní centrum, které splňuje kvalitní zázemí pro různé sportovní vyžití v moderním svěžím designu. Komplex citlivě zapadá do okolní zástavby a využívá stávající vzrostlé zeleně.

Design4function s.r.o. , 6. 11. 2014

Investor zvolil pro výstavbu sportovního centra pozemek v centrum města Votice, který přímo navazuje na Masarykovo náměstí. Vysoký potenciál tohoto místa je dán stávajícím využitím daného pozemku, na kterém byly dva venkovní tenisové kurty a na sousedních pozemcích se nachází sokolovna a volejbalové hřiště.

Kvalita pozemku spočívala také v přítomnosti vzrostlých lip, nejdříve se jevila jejich přítomnost jako komplikace, ale v průběhu zpracování návrhu se podařilo stromy začlenit do parteru objektu.

Nový areál definuje nároží náměstí spolu se začátkem Sukovy ulice. Protažením zeleně do hmoty objektu je vytvořen příjemný vstup v podobě venkovního atria, které umožní vydechnutí před a po sportovních výkonech.

Poměrně plošně náročný stavební program, který obsahuje tři venkovní kurty, krytou tenisovou halu se dvěma kurty, univerzální sportovní místnost, zázemí pro sportovce a kavárnu s bowlingem, je rozdělen na tři části, z nichž dominuje svým objemem krytá tenisová hala. Tato část je umístěna do jižní části pozemku za sokolovnu tak, aby nekonkurovala budově Sokola a aby splynula s okolím.

Objekt s bowlingovou dráhou je umístěn na uliční čáru ulice Sukova. Z důvodu zmenšení měřítka v kontextu s okolní zástavbou této fasády je navrženo členění v podobě dřevěného rastru, který plynule přechází do plotu na východní straně pozemku.

Třetí část - zázemí je umístěná mezi vstupním atriem a tenisovými kurty. Transparentní fasáda definující tvar atria, vtahuje venkovní zeleň do interiéru kavárny a umožňuje propojení těchto prostor.

Propojení se Sukovou ulicí je dosaženo umístěním velkorysého okna do prostor bowlingu, dochází tak ke střetávání sportovců a kolemjdoucích a prostor ulice je tak oživen.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři