Architektura / občanské stavby

Spots - konverzia výmenníkových stanic na kultúrne body

„Verejný priestor okolo výmenníka na ulici Obrody je zasa o čosi krajší. Tentokrát sa tam však nepremávali ťažké mechanizmy upravujúc terén, ale šikovné ruky neformálnej skupiny Susedia spolu s komunitnými pracovníčkami pleli, zbierali smeti a z vlastných záhrad podonášali kvety do záhonu. Za približne dve hodinky takejto malej brigády stihli toho celkom dosť .“ /1/

Andrea Bočková , 6. 5. 2013

Od OSTu k SPOTu, postup

Transformáciu a dodávku tepla pre ÚK a TÚV zabezpečuje TEHO prostredníctvom TTZ, medzi ktoré patria aj OST. Definícia odovzdávacej stanice tepla má v sebe presne toľko poézie, ako objekt samotný. OST, známejšie ako výmenníky, boli postavené v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch 20. storočia ako súčasť infraštruktúry sídlisk. Práve obytným častiam Košíc v 21. storočí pokrok v technológii umožnil krok ku kultúre. Transformáciu a rekonštrukciu OST inšpirovala dilema TEHO, prevádzkovateľa výmenníkových staníc. Po atomizácii, nahradení pôvodných OST automatizovanými KOS (kompaktné odovzdávacie stanice) neexistovala vízia ich ďalšieho využívania. Vzrastajúce ceny tepla spôsobili, že v mnohých domácnostiach dodávky TEHA kompenzuje DEKA, osud vybraných OST vyriešilo EHMK. Z jedného odberného miesta pre rovnakého odberateľa tak pracujú dvaja odlišní dodávatelia. Aspoň v jednom prípade (snáď) bez regulácie, tepelných strát, merania spotreby, odstávky, ročného vyúčtovania a nedoplatkov.

V prípade konverzie OST na SPOTs, v rámci projektu EHMK 2013, je cieľom vytvoriť tzv. komunitné centrá/kultúrne body okraja v prostredí sídlisk a zapojenie miestnej komunity. Z architektonického hľadiska ide o rekonštrukciu interiérov a fasád vybraných objektov, terénne a sadové úpravy okolia. Výsledok stavebnej časti projektu našťastie len málo korešponduje s názvami plánovanej programovej náplne: Sídlisková paráda, Rozmanitosť, Východná minúta či Cesta do neznáma...

Pilotný projekt na ulici Obrody (sídlisko Terasa) bol uvedený do prevádzky už v roku 2010. Ako druhý v poradí na jeseň 2011 skolaudovali výmenník na blízkej Brigádnickej ulici. V oboch prípadoch dispozičné riešenie logicky vychádza z potenciálu pôvodnej OST – otvorený dvojúrovňový priestor doplnený o hygienické a prevádzkové zázemie. Forma objektov ostala v prevažnej miere nezmenená, vsadilo sa na grafické poňatie fasád. V prípade SPOTu na ulici Obrody bol zaangažovaný výtvarník Helmut Bistika: „...ide o to, spestriť priestor, ktorý je nezaujímavý. A musíš to urobiť tak, aby to korešpondovalo s ľuďmi, ktorí tam budú chodiť. Tí najviac reagujú na niečo farebné a veľké, niečo konkrétne a trošku abstraktné. Nikdy som neinklinoval k nejakým sprejerským počinom a grafity. Ja som si skôr vyberal z toho primitívneho, čo sa týka kresby malých detí, alebo tých, ktorí nevedia maľovať...“ /2/ Na Brigádnickej ulici, po ukončení 5. ročníka festivalu Street art comunication, atakujú fasádu príšerky (v odbornej terminológii autora lolovia). Slovami výtvarníka Rada Repického: „...bola to super akcia, zužitkoval som tam všetky postavičky, ktoré si kreslím od základnej školy až po súčasnosť...od školských lavíc až po fasády budov.“ Okrem dvoch úspešne fungujúcich SPOTov sa v priebehu roka 2013 majú sprevádzkovať ďalšie štyri. Projekty výmenníkov na Ľudovej, Štítovej a Wuppertálskej ulici vzišli z víťazných návrhov architektonickej súťaže, ktorú mesto Košice vypísalo v roku 2010.

Prebiehajúca rekonštrukcia OST na Ľudovej ulici sa od ostatných líši svojím špecifickým zameraním – SK8POOL. Funkciu a priestorové riešenie asi najlepšie priblíži jeden z autorov: „...jedná sa o „mini“ bowl s wallrajdom na jednej strane. Materiál je predpísaná preglejka z fínskej brezy, nosná konštrukcia drevená. Priestor bowlu má cca 5 m na šírku a 10 m na dĺžku. Okrem neho bude k dispozícii aj flat rovnakých rozmerov. Myslím, že bowl bude príjemná vecička obzvlášť na zimné obdobie... pre budúcnosť SPOTu poprosím budúcich užívateľov, aby sa čo najviac snažili koexistovať s obyvateľmi sídliska a správali sa s patričným rešpektom k okoliu.“ /3/

Koncepcie SPOTov na Wuppertálskej (sídlisko KVP) a Štítovej ulici (Staré mesto) sú založené na minimálnych zásahoch s maximálnym efektom, vytvorení vnútorného variabilného priestoru s využitím na semináre, výstavy, filmové a divadelné predstavenia – na Štítovej so sympatickým presahom do exteriéru. Prínosom oboch projektov je sprístupnenie plôch strechy, zásadné gesto pre autorov SPOTu na Wuppertálskej: „Strešná terasa predstavuje nielen rozšírenie funkčnej plochy kultúrno-spoločenského centra, ale aj symbol, ktorý zviditeľňuje výmenník v širšom okolí. V rámci architektonickej súťaže bola strešná konštrukcia terasy typovým prvkom, opakujúcim sa na všetkých našich návrhoch (štyri), obmieňala sa len jej funkčná náplň. Koncept je preto najsilnejší v jeho pôvodne zamýšľanom rozsahu, a to pri realizácii na všetkých výmenníkoch, ako jednotiaci, identifikačný prvok.“ /4/

Posledný v poradí sa objavil projekt rekonštrukcie OST na Važeckej ulici, kde vzápätí výmenník zmizol... za expresívnou fasádou, ktorej časť bude plniť funkciu lezeckej steny. Nová dominanta svojho okolia tak možno rozšíri rady prívržencov alpinistickej subkultúry medzi obyvateľmi sídliska Nad jazerom. /5/ Ostáva veriť, že architektonická premena objektov OST na SPOTs dopomôže k tomu, aby sa na dlhú dobu z pôvodných odovzdávacích staníc tepla stali odovzdávacie stanice Tepla.

 

Poznámky:

1 www.spots.sk: Ako susedia v piatok okolo výmenníka brigádovali. 19. 9. 2011

2 www.spots.sk: Helmut Bistika: Výklad je galéria, ktorá je na ulici. 30. 3. 2011

3 www.boardlife.sk: SPOTs projekt skate minibowlu – výmenník tepla na Ľudovej ulici v Košiciach. 14. 12. 2012

4, 5 SPOTu sa budeme venovať v niektorom z ďalších čísel časopisu. SPOT NA ŠTÍTOVEJ ULICI – 1. NP STRECHA 32

Klíčová slova:

občanské stavby časopis ARCH

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři