Architektura / občanské stavby

Stavba roku 2014: Obchodní centrum Šantovka

Čtvrtým oceněným projektem v soutěži Stavba roku 2014 je polyfunkční obchodně - zábavní centrum v blízkosti historického jádra Olomouce. Stavba je řešena jako moderní budova, která svým hmotovým členěním koresponduje se stávajícími hmotami objektů v centru města Olomouc a jeho blízkého okolí.

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství / ABF , 30. 10. 2014

Popis stavby

Polyfunkční obchodně-zábavní centrum v blízkosti historického jádra Olomouce s celkovou prodejní plochou o rozloze 46.000 m2 je situováno na ostrově tvořeném Mlýnským potokem a slepým ramenem původního mlýnského náhonu. Nachází se zde desítky obchodů, kavárny, restaurace, multikino, divadlo, bowling s 18-ti drahami, 1000 parkovacích míst a nechybí ani rozsáhlé venkovní dětské hřiště a multifunkční plocha.

Stavba je řešena jako moderní polyfunkční centrum, které svým hmotovým členěním koresponduje se stávajícími hmotami objektů v centru města Olomouc a jeho blízkého okolí.

Navrhovaná architektura je pečlivě rozložená na menší vzájemně propojené bloky otevírající se směrem na východ do veřejného prostoru. Výška celého objektu je v souladu s měřítkem okolních budov a proporčně navazuje na stávající zástavbu.

Svým architektonickým designem a zvolenými materiály na fasádách v kombinaci s ozeleněnými částmi fasád a střech a s ozeleněnými plochami kolem vlastního objektu se nenásilně včleňuje do stávající zástavby v jejím okolí a do prostředí stávající zeleně kolem Mlýnského potoka a jeho obtoku.

Z hlediska volby materiálů pro fasádu objektu je bráno v úvahu umístění objektu v blízkosti centra. Návrh vytváří živé a atraktivní fasády v místech hlavního pohybu lidí.

Jedním z hlavních rysů projektu je revitalizace přírodních ploch, obnovení přístupu k řece Střední Morava a vytvoření nových městských veřejných prostor.

Návrh veřejného prostoru společně s návrhem zeleně navazuje na systém „zelených prstů“ města, dosahujících až k lokalitě Šantovka. Tyto zelené pásy v struktuře města jsou propojeny s předprostorem objektu při příchodu od centra a současně s pásem zeleně a vzrostlých stromů táhnoucích se kolem revitalizovaného břehu Střední Moravy.

Objekt se skládá z 3 nadzemních podlaží a jednoho podzemního podlaží, kde z části je řešen dvoupodlažní parking. Na části střechy je řešena venkovní parkovací plocha se zelení v ostrůvcích parkovacích stání. Na JV část objektu navazuje rampa pro osobní automobily spojující parking na střeše s komunikací na terénu.

Hlavní vstupy do objektu jsou navrženy z veřejného prostoru ve východní části ostrova. Přes tento veřejný prostor vede nová tramvajová trať, doplněná o tramvajové zastávky před vstupem do centra. Koncepčně je tento veřejný prostor zamýšlen jako parkový, sloužící široké veřejnosti pro procházky kolem Střední Moravy (Mlýnského potoka) a trávení volného času v blízkosti centra města. Další vstup do objektu pro pěší je ze severu. I zde je navržen parkový předprostor, který integruje a přetváří ulici malá Polská na zelený parkový ostrov, důležité spojení obchodního centra s okolím je zajištěno také lávkou pro pěší, která vede z ulice Kateřinská do 2.NP navrhovaného objektu.

Konstrukční a stavební řešení

Základy: hlubinné (tlačené a tažené velkoprofilové piloty) podpírající základovou desku. Spodní stavba objektu je v úrovni pod terénem izolována proti tlakové vodě, vysokému riziku radonu a proti vysokému riziku „bludných“ proudů.

Nosný konstrukční systém: železobetonový sloupový skelet se ztužujícími železobetonovými stěnovými jádry a ztužujícími stěnami, deskovými stropy v kombinaci s průvlaky a trámy. Nosné konstrukce jsou řešeny jako monolitické či poloprefabrikované. V částech objektu jako např. světlíky nad atriem, nosné konstrukce v atriích, nosné sloupy pro fasádní systémy apod. jsou nosné prvky řešeny z ocelových nosných konstrukcí.

Nenosné stěny a příčky: tradiční keramické či plynobetonové zdivo, sádrokartonové systémy, pro dělení jednotlivých pronajímatelných ploch je použito sádrokartonových stěn.

Podhledy: zavěšené podhledy v plochách pasáží jsou provedeny jako SDK plné v kombinaci s kovovými podhledy a dřevěnými podhledy s protipožární úpravou. V zásobovacích a únikových chodbách a v některých technických místnostech jsou demontovatelné minerální podhledy. Technické místnosti jsou bez podhledů.

Fasády: kombinace kontaktních a bezkontaktních skládaných či sendvičových fasádních systémů a systémů celoprosklených fasád. Fasády na jihu a západě jsou provedeny jako plné kovové ze sendvičových panelů, z části je fasáda řešena jako skládaný sendvič na žb či zděné stěně s umělým nebo přírodním kamenem. Východní fasáda a část severní fasády jsou celoprosklené. Na částech západní a jižní fasády jsou umístěny ocelové roštové konstrukce s květníky a pnoucí zelení.

Skladby střech a jejich finálních povrchů: střešní světlíky nad pasážemi jsou ze systému AL profilů a tepelně izolačních bezpečnostních pochozích skel, ploché střechy z povlakové hydroizolace a částečné jako zelené. Pojezdné střechy, parking ve 3.NP, jsou provedeny ze silničního železobetonu. Pochozí terasy jsou řešeny z dlažby na terčích.

 • Autoři: Robert Bishop
 • Ateliér: Benoy
 • Země: Česká republika
 • Generální dodavatel: Metrostav a.s.
 • Město: Olomouc
 • Ulice, číslo: Polská 1
 • Suma: 3 000 000 000.00
 • Měna: CZK
 • Realizace: 2013
 • Zastavěná plocha: 31 000.00m2
 • Obestavěný prostor: 648 000 m3

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři