Architektura / občanské stavby

"Šuplíkový" projekt: BOXI

Krabice myšlenek - idea projektu BOXI vychází z cíle vytvořit naprosto soudobou architekturu, která společnosti SPOLUPRÁCE s.r.o. přinese prostor pro její práci a rozvoj, a současně bude reprezentovat její intelektuální potenciál navenek.

ATELIÉR DAĎA , 15. 12. 2014

IDEA

Jde o prostory firmy umístěné na plovoucím pontonu ukotveném na Janáčkově nábřeží v Praze. Byla zvolena lapidární forma obdélného hranolu, která je nadčasová a přináší do složitého okolního prostředí historického centra města zklidnění. Povrch hranolu - fasády tvoří soustava trojúhelných skel, které vytváří specifickou strukturu evokující např. diamantový brus či motiv psaníčkového sgrafita.

KONSTUKCE A MATERIÁLY

Základnou objektu je ocelový ponton o rozměrech 16x10m s nosností 60 tun. Na ten bude ukotvena rámová konstrukce z lepeného smrkového dřeva. Sloupky, příčníky i podélníky mají shodný profil o rozměru 22,5x22,5cm. Jednotlivá pole jsou křížem zavětrována ocelovými táhly. Stropy jsou dřevěné trámové podepřené lepenými nosníky kladenými v příčných směrech. Střecha je plochá, pochozí, odvodněná vnitřními svody. Fasáda je dvouplášťová s průchozí větranou mezerou, která umožní vyrovnávat teplotní výkyvy vnitřního prostředí a současně údržbu obou plášťů. Vnitřní plášť je tvořen zasklením nosné dřevěné rámové konstrukce po celém jejím obvodu izolačními dvojskly. Střídají se fixní zasklení přes celá pole s posuvnými díly přes polovinu polí. Vnější plášť je tvořen soustavou trojúhelníkových skel se zaoblenými konci. Skla s dvojí propustností světla a různou mírou odrazivosti se pravidelně střídají. Materiálové řešení interiéru: masivní dřevo a obklady stěn cortenovým plechem přecházejí v prostoru lodžie a závětří do exteriéru.

Nástup do objektu je po ocelové lávce z náplavky. Vstup je situován do horního podlaží vzhledem k výškovým poměrům mezi hladinou a náplavkou. Vstupní prostor tvoří hala, která se prochází napříč celým objektem a přechází v krytou terasu / lodžii s výhledem na řeku a protější Rašínovo nábřeží vrcholící Tančícím domem. V hale je recepce, prostor pro relaxaci hostů, kuchyňka a toaleta s úklidovou komorou. Zbytek podlaží zabírají prostory vedení společnosti a místnost pro coaching. Spodní podlaží je přístupné po jednoramenném schodišti, které leží v úhlopříčce obdélného půdorysu. Zde jsou umístěny kanceláře a dvě propojené třídy - velká a malá. Z lodžie horního podlaží je přístupná po žebříkovém schodišti střešní terasa.

DVOJITÁ FASÁDA

Dvouplášťově řešený obal objektu umožňuje regulací proudění vzduchu v mezeře mezi plášti příznivě ovlivňovat pohodu vnitřního prostředí. Při slunných letních dnech jsou klapky umístěné v mezeře při patě a atice objektu otevřeny a odvádějí horký vzduch nad střechu objektu. Tím dochází k ochlazování povrchu vnitřního pláště a je tak zamezeno přehřívání interiéru. V zimním období při uzavřených klapkách se naopak vzduch v mezeře mezi plášti zahřívá a významně snižuje tepelné ztráty objektu. Mezera mezi plášti je dále využita pro čištění a údržbu skleněných ploch a pro osazení stínicích prvků - žaluzií.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Z hlediska ochrany životního prostředí je stavba řešena ve dvou rovinách. Objekt je navržen primárně z přírodních (dřevo) a obnovitelných materiálů (ocel, sklo). Stavba se zcela vyhýbá hliníku, jehož výroba je značně energetiky náročná. Druhou rovinou je energetická náročnost stavby v provozu. Ta je snížena zejména použitím dvojité fasády, dále pak použitím alternativních zdrojů energie. Předpokládá se využití tepelného čerpadla voda-voda příp. fotovoltaických článků na střeše objektu.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři