Architektura / občanské stavby

"Šuplíkový" projekt: Lázeňský komplex v Poděbradech

V návrhu je řešen prostor nacházející se v Poděbradech na křížení ulic Lázeňská a Fügnerova, která v současnosti tvoří Riegrovo náměstí. Kompozice navrženého lázeňského komplexu s víceúčelovým sálem je založena na vzájemném propojení jednotlivých provozních částí tak, aby vzniklo otevřené adekvátní náměstí zdůrazňující současné Riegrovo náměstí.

Pavel Nitsche , 15. 12. 2014

Lázeňský komplex s ubytováním a společenským sálem v Poděbradech

Na pozemku se původně nacházely nevhodně využívané plochy a zchátralé objekty, které byly v rámci studie odstraněny. Nově navržené objekty odstiňují stávající vzhledově a provozně nevhodné budovy lázeňské kotelny a prádelny od veřejného prostranství.

Z hlediska urbanismu je koncept založen na vytvoření rozšířeného konce původního náměstí, které tvoří z části klidovou zónu s ozeleněnými plochami, lavičkami a vysokou zelení a z části volným vydlážděným prostranstvím rozptylové plochy, která bude zároveň sloužit jako kulturní plocha pro pořádání akcí. Z ulice Lázeňská, které propojuje Riegrovo náměstí a městský park, byla vytvořena pěší zóna pro eliminaci automobilové dopravy.

Komplex je tvořen pomocí čtyř hmot, přičemž každá hmota obsahuje jeden z hlavních provozů. Tyto provozy fungují samostatně a zároveň jsou pro pohodlí, především hostů hotelu, propojeny. V Jihozápadní části, podél Lázeňské ulice, se nachází třípodlažní objekt s víceúčelovým sálem a barem, který se nachází v druhém nadzemním podlaží. V parteru je vytvořena promenáda v podloubí, kde se nachází obchody a služby. Severovýchodně je napojena dvoupodlažní hmota hotelové snídárny s kavárnou a dále Čtyřpodlažní objekt hotelu, přístupný z náměstí pro pěší a z obslužné strany auty. Jihovýchodně navazuje objekt lázní, který obsahuje v parteru navíc obchody a služby. Téměř pod celým komplexem je vytvořeno podzemní parkoviště, které je přístupné vjezdem z Fügnerovy ulice.

Projekt architektonické studie byl zpracován v rámci studia na FSv ČVUT v Praze ve školním roce 2013/2014 pod vedením Ing. Akad.arch. Jiřího Pošmourného.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři