Architektura / občanské stavby

"Šuplíkový" projekt: Odvážná rekonstrukce historické radnice

Rekonstrukce stávajícího objektu je vždy obtížný úkol. Ne jinak tomu bylo v případě rekonstrukce, či obnovy zchátralého objektu bývalé radnice v jihomoravské obci Drnholci. Objekt již byl při průzkumu ve velmi špatném stavu, tudíž musely být vynaloženy nemalé finance na nezbytné statické zabezpečení stavby, která v současném stavu čeká na citlivou architektonickou rekonstrukci.

Adam Lokajíček , 22. 12. 2014

Můj architektonický návrh počítá s citlivou památkářskou rekonstrukcí historických částí budovy (římsy, okna, klenby apod.), avšak v navrhované přístavbě již pracuji s novodobými architektonickými tvary. Přístavba organického tvaru by měla propojit stávající obecní úřad a poštu s rekonstruovanou radnicí. Zvolené ladné křivky a dřevěný plášť se podle mého názoru velmi vhodné pro obnovu památek, poněvadž dřevo jako základní stavební materiál nepůsobí na lidský vjem nijak dráždivě či nevhodně. Navíc má dřevo spousty výhod a dá se kombinovat s různými materiály prakticky libovolně.

Navrhovaná přístavba je dvoupodlažní, s plochou střechou, umístěná ve svažitém terénu. Plynule spojuje radnici s okolní zástavbou. Přístavba živě reaguje svým tvaroslovím na stávající radniční historický objekt. Podloubí i kruhové okenní prvky v 1.NP pokračují také v nově navržené budově, avšak již v moderním provedení. Skrz přístavbu vede přímé veřejné schodiště, které vytváří průchod k baroknímu kostelu. Výška stavby je přizpůsobena okolnímu radničnímu objektu (po začátek střechy) a panoramatu obce (pro svou malou výšku je kostel i zámek dobře vidět i z dálky). Při analýze místa stavby byly zjištěny četné nedostatky místa (nedostatek parkovacích míst, použití parkoviště pro stánky s obchody, nutnost objezdu náměstí k parkovišti), proto můj návrh vytváří nové parkovací místa, propojuje parkování s hlavní cestou a vytváří „kamenné“ obchody v podloubí. Druhé podlaží má komerční využití. Může sloužit obci nebo jako prostory pro pronájem. Dále víceúčelová místnost v prostorech bývalého nádvoří umožňuje pořádat různé společenské akce, rauty nebo výstavy umění.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři