Architektura / občanské stavby

V pražských Jinonicích vznikne nový depozitární areál národní galerie podle návrhu JIKA-CZ

Národní galerie Praha zná architekta pro nový depozitární areál, který postupně vyroste na pozemcích v pražských Jinonicích. Výstavba bude trvat minimálně sedm let od zahájení projektu. Areál podle návrhu studia JIKA-CZ s.r.o. nabídne, mimo péči o umělecká díla, také prostory pro odbornou prezentaci děl a veřejné edukační programy.

Národní galerie Praha , 20. 1. 2021

Národní galerie Praha jako sbírkotvorná instituce dlouhodobě řeší řádné ukládání uměleckých děl. Kapacita stávajících depozitářů je již zcela vyčerpána, proto se přistoupilo k výstavbě moderního depozitárního areálu. Nový depozitární komplex bude obsahovat vedle prostor pro uložení uměleckých děl, technologického zázemí a zázemí pro odbornou správu sbírky, i veřejně přístupnou část – otevřený depozitář a prostory pro edukační programy, výtvarné dílny a přednášky. Nedílnou součástí komplexu budou také pracoviště pro systematickou péči o umělecká díla – restaurátorské ateliéry, laboratoře a digitalizační centrum. Vybraná umělecká díla budou umístěna i v exteriéru, ve veřejnosti přístupném sochařském parku.

Vítězný návrh architektonického studia JIKA-CZ s.r.o. na depozitární komplex Národní galerie Praha. Vizualizace: monolot

„Nové multifunkční centrum se stane srdcem instituce, kde bude probíhat většina činností týkajících se odborné správy sbírky a uskladňování děl. Projekt má tři základní cíle: poskytnout co nejkvalitnější manipulační a výzkumné zázemí pro sbírky, nechat veřejnost nahlédnout do zákulisí galerie, což bude možné díky specifickému uspořádání depozitárních prostor, restaurátorských ateliérů a laboratoří, a vytvořit veřejné místo setkávání pro lokální komunitu. Usnadní se tím a zefektivní řízení aktivit, které jsou v tuto chvíli rozptýleny. Právě jejich soustředěním na jedno místo bude galerie schopna urychlit proces katalogizace a výzkumu sbírek. To je zásadní pro dlouhodobou stabilizaci podmínek uchovávání uměleckých děl,“ říká generální ředitelka NGP Alicja Knast.

Vítězný návrh architektonického studia JIKA-CZ s.r.o. na depozitární komplex Národní galerie Praha. Vizualizace: monolot

Areál vyroste na pozemcích v Jinonicích, kde NGP vybuduje moderní komplex budov s pracovišti pro všestrannou péči o umělecká díla, který bude dominovat danému území a dotvoří jeho urbanismus. Předpokládaná doba realizace je sedm let od zahájení projektu, celkové odhadované investiční náklady dosáhnou 1,3 miliardy Kč. Pro první fázi, která zahrnuje již realizovaný výkup pozemků a zpracování projektové dokumentace pro urychlenou výstavbu první budovy, bylo vyčleněno 64 milionů Kč.

„Jsem přesvědčen, že celý depozitární komplex  zajistí dostatečný prostor pro uložení uměleckých děl, poskytne technické zázemí, ale i prostory, které budou otevřeny veřejnosti, což je mimo jiné v souladu i se zahraničním trendem. Pevně věřím, že zde během sedmi let vznikne dílo, které bude schopné archivovat veliký poklad, který má česká kultura k dispozici,“ sdělil ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Vítězný návrh architektonického studia JIKA-CZ s.r.o. na depozitární komplex Národní galerie Praha. Vizualizace: monolot

Výběr architekta proběhl formou soutěžního dialogu, v němž tři finalisté (JIKA-CZ, sdružení AED PROJECT a CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS a VPÚ DECO PRAHA) řešili jak návrh celého areálu, tak rozpracovanou koncepci první depozitární budovy. Vedením soutěžního dialogu a konečným hodnocením byla pověřena odborná porota. Porota, v čele s předsedou doc. Ing. arch. Radkem Kolaříkem, doporučila návrh předložený uchazečem JIKA-CZ s.r.o., který kladně hodnotila za moderní urbanistické řešení umožňující bezproblémové fungování první budovy i bez návaznosti druhé etapy. Ocenila mimo jiné velmi dobrou kvalitu konceptu technologického řešení s ohledem na specifika provozu depozitáře.

Vítězný návrh architektonického studia JIKA-CZ s.r.o. na depozitární komplex Národní galerie Praha. Vizualizace: monolot

„Náš návrh má potenciál stát se katalyzátorem změn v doposud zanedbávaném území, výchozím bodem cesty do Prokopského údolí a přestavbou okolních prostor. Budova je navržena jako abstraktní socha, která přinese do prostoru zaplněného grafickým smogem novou čistotu. Hmota domu se tak z uzavřené kostky postupně drolí a otevírá veřejnosti,“ vyjádřil hlavní myšlenku projektu architekt Jan Kubát.

Dům bude využívat nejen nejmodernější technologie, ale je navržen také s důrazem na současné trendy ve výstavnictví a uložení uměleckých sbírek. „Vnitřní prostředí bude těžit ze vzájemné kombinace těch nejmodernějších systémů, ale také bude využívat i tradičních materiálů, jako jsou třeba nepálené cihly, které mají skvělé akumulační vlastnosti. Dům tak bude navržen nejen s ohledem na citlivost a hodnotu exponátů, ale zároveň bude šetrný k životnímu prostředí,“ doplnil hlavní inženýr Jiří Slánský.

Vítězný návrh architektonického studia JIKA-CZ s.r.o. na depozitární komplex Národní galerie Praha. Vizualizace: monolot

Výsledný návrh slibuje, že naplní záměr Národní galerie Praha a vznikne depozitární komplex, který se stane v daném území dominantou a zároveň bude symbolizovat účel, postavení a prestiž Národní galerie jako naší nejvýznamnější sbírkotvorné instituce.

Všechny tři soutěžní návrhy budou vystaveny v mezaninu Veletržního paláce a návštěvníci je budou moci vidět po znovuotevření galerie.

Vítězný návrh architektonického studia JIKA-CZ s.r.o. na depozitární komplex Národní galerie Praha

Klíčová slova:

Praha národní galerie

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři