Novinky a názory / zprávy

Studio Najbrt vyhrálo soutěž na novou vizuální identitu Národní galerie

Vizuální identita Národní galerie Praha (NGP) včetně jejího loga se promění podle návrhu Studia Najbrt. Přední grafické studio zvítězilo v designérské soutěži, kterou Národní galerie v lednu vypsala ve spolupráci s organizací CZECHDESIGN.

Národní galerie Praha , 3. 5. 2018

Cílem soutěže bylo najít grafickou identitu, která Národní galerii zpřístupní široké veřejnosti atraktivní, současnou a výraznou vizuální komunikací. Vyzvané soutěže se zúčastnilo devět grafických studií, do druhého kola společně se Studiem Najbrt postoupila studia Side2 a Heyduk, Musil & Strnad.

„Nová grafická identita a její postupná implementace do veškeré vizuální komunikace Národní galerie Praha je dalším krokem v otevírání se široké veřejnosti. Naší dlouhodobou ambicí je posilovat roli Národní galerie nejen u nás, ale i v zahraničí – z tohoto důvodu nové logo pracuje se zkratkou NGP – Národní galerie Praha, která akcentuje její unikátní lokaci a nezaměnitelnost s jinými světovými národními galeriemi,“ vysvětluje Jiří Fajt, generální ředitel NGP.

Vizuální identita z dílny Studia Najbrt je založena na výrazném logotypu, který vychází ze smyslu a poslání Národní galerie – prezentace umění.

Foto: eArch

„Návrh Studia Najbrt vnímáme jako komplexní systém komunikace, který nabízí flexibilitu a zároveň jedinečnou vizuální identitu. Logo NGP otevírá prostor pro práci se všemi typy sdělení – textovým, obrazovým i audiovizuálním a umožňuje prezentaci širokého spektra aktivit a umění od starověku po současnost,“komentuje vítězný návrh odborná porota, ve které společně se zástupci NGP zasedali grafičtí designéři a pedagogové Alan Záruba, Kristýna Fišerová a Tomáš Brousil, a ředitelka CZECHDESIGN Jana Vinšová.

Nová grafická identita postupně promění všechny nástroje vizuální komunikace NGP od podoby loga, přes publikace, propagační materiály, merchandising, online komunikaci, navigační systém v budovách, až po webové stránky.

„Máme velkou radost, že můžeme být součástí dalšího kroku transformace Národní galerie Praha v otevřenou a návštěvnicky atraktivní instituci,“ dodává k výsledkům soutěže Aleš Najbrt.

Foto: eArch

PRŮBĚH SOUTĚŽE

Prvního kola vyzvané soutěže se zúčastnilo devět grafických studií. Sedm nepostoupivších účastníků obdrželo skicovné ve výši 30 tisíc Kč. Do druhého kola postoupila tři studia – na třetím místě se umístilo studio Heyduk, Musil & Strnad (s odměnou ve výši 50 tisíc Kč), na druhém studio Side2 (odměna 60 tisíc Kč). Vítězné Studio Najbrt získalo zakázku ve výši 1,3 milionu Kč, v jejímž rámci bude v průběhu následujícího roku postupně implementována nová vizuální identita do všech komunikačních kanálů NGP.

Společně s vyhlášením výsledků byla 3. května ve Veletržním paláci zahájena výstava všech soutěžních návrhů. Volně přístupná bude denně od 9.30 do 22.00 v prostoru Café Jedna až do 3. června.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři