Architektura / bytové domy

Villa Matějská

Villa Matějská je výjimečným rezidenčním projektem ovlivněným vizemi a myšlenkami předních světových architektů kolonie Baba z 30. let minulého století, autory nejčistší ucelené realizace funkcionalistického bydlení v Evropě.

Jiří Beran , 28. 5. 2014

Villa Matějská 24 na Babě nabízí komfortní bydlení citlivě zakomponované do vilové čtvrti pražských Dejvic. Projekt striktně respektuje koncept okolní zástavby a svým prostorovým uspořádáním, výškou i celkovou dimenzí splývá s okolím v harmonický celek, optimálně využívající konfiguraci terénu.

V místě realizace objektu byl odstraněn starší bytový dům, který byl již fyzicky i morálně opotřebován. Z tohoto důvodu se investor rozhodl pro demolici a výstavbu nového objektu.

Architektonické a výtvarné řešení

Navrhovaný rezidenční objekt využívá konfiguraci stávajícího pozemku, navazující jižní stranou na ulici Matějskou a její široký uliční profil. Severně pozemek sousedí s velkou plochou parkové zeleně a rekreačním sportovištěm.

Vstup do objektu je řešen z průčelí z ulice Matějské. Návrh objektu využívá velkého spádu pozemku severovýchodním směrem. Pro zajištění dopravy v klidu je navržena jednopodlažní podzemní halová garáž, napojená podélnou rampou ve východní části pozemku. Umístění k JV straně bylo zvoleno s ohledem na svažitost pozemku a dosažení co nejmenšího spádu rampy. Řešení zajišťuje minimální vliv na sousední pozemek, vysázením izolační zeleně a maximální snahy o harmonické působení v návaznosti na plochy pobytové zahrady vedlejšího bytového domu. Na rozhraní rampy a sousedního pozemku byla kromě toho vybudována i průhledná akustická stěny po celé délce rampy.

Hmotové řešení objektu je založeno na jednoduchém principu navzájem ustupujících kvádrů, které vyjadřují navenek dispoziční princip. Rozdělením hmoty bylo dosaženo drobnějšího měřítka fasád, ale i vylehčení samotné hmoty objektu, kde jsou na rozích jednotlivých kvádrů umístěny hluboké lodžie a terasy.

Záměrem architektonického řešení bylo rozdělení objektu dle podlaží na menší celky tak, aby celkové měřítko objektu bylo patrné maximálně na výšku dvou podlaží (výjimka v severovýchodním rohu objektu). Tomuto bylo i přizpůsobeno výtvarné řešení objektu, kdy byl použit obklad z keramických cihelných pásků pro 1. PP a 1. NP. Ve vyšších podlažích byla použita bílá omítka. Pro 4. ustupující podlaží byl realizován samostatný provětrávaný pohledový obklad z kompozitních desek.

Funkční a dispoziční řešení

Bytový dům je tvořen celkem 11 bytovými jednotkami a 2 ateliéry, různého charakteru a dispozičního uspořádání, velikosti 1+kk až 5+kk. Samozřejmostí vybavení bytů jsou větší počet sanitárních prostor, rozlehlé lodžie, prostorné terasy, upravené vnější zahrady, komfortní zázemí, velkoprostorová podzemní halová garáž.

 • Autoři: Jiří Beran
 • Ateliér: STOPRO spol. s r.o.
 • Země: Česká republika
 • Generální dodavatel: ZÜBLIN stavební spol. s r. o.
 • Město: Praha
 • Ulice, číslo: Matějská 24
 • Suma: 56 000 000.00
 • Měna: CZK
 • Datum projektu: 2011
 • Realizace: 2012
 • Užitná plocha: 1 984.00m2
 • -čistá podlahová plocha bytové části: 1 138 m2

Klíčová slova:

Praha

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři