Architektura / občanské stavby

Vodní svět v Košicích | 5. odměněný

V dnešním seriálu soutěže Vodní svět v Košicích Vám přinášíme 5. odměněný projekt od ateliéru projekt:or z Modry.

Projekt:or Architekti , 21. 2. 2011

Košice - Staré město. Rumanová ulica

Charakteristika objektu: Budova starého městského koupaliště s 25 m dlouhým plaveckým bazénem z počátku 60. let.

1. etapa – Obnova hlavního objektu koupaliště

Autoři návrhu vnímají budovu starého městského koupaliště jako jedinečný historický objekt optimistické „Bruselské“ éry s jedinečnou a charakteristickou architekturou s množstvím elegantních detailů, které se v takovém konzistentním a relativně původním stavu zachovaly snad jen šťastnou náhodou. Považujeme to za důležitý důkaz budov poválečné architektury v Košicích. Objekt má z našeho pohledu skutečně velký historický a také společenský význam pro několik následujících generací nejen obyvatel města Košice.

pohled severovýchodníFoto: eArch

Z tohoto pohledu se návrh obnovy tohoto výjimečného objektu opírá o jeho původně architektonické kvality. Navrhujeme důslednou rekonstrukci celého objektu včetně zachování rozsáhlých sklobetonových ploch, zrestaurování velkoplošných nástěnných mozaik od výtvarničky Herty Ondrušové – Victorínové, zároveň obnovení původní modro-žluté barevnosti a ornamentů vodních živočichů na zábradlích. Chceme navázat na původní atmosféru objektu a citlivě ho doplnit o nové prvky a funkce.

pohled severozápadníFoto: eArch

Předkládaný návrh respektuje požadavky zadavatele na asanaci bočních provozních křídel původní budovy s porušenou statikou. Zároveň navrhujeme asanované křídla nahradit novými ve stejné velikosti a proporcích jako křídla původní, abychom tak zachovali charakteristické hmotové členění objektu. Původní postranní části koupaliště nahrazujeme novými ve stejném hmotovém výraze, avšak s novou funkční náplní a s použitím současných výrazových prostředků a stavebních materiálů – konkrétně pohledového betonu. Rytmické členění fasád nově navrhovaných křídel dodržuje konstrukční rozpony dominantního objektu bazénové haly a přímo navazuje na okenní otvory hlediště na postranních galeriích v bazénovém sále. Navrhnutá konstrukční soustava – železobetonový monolitický rámový skelet zároveň z bočních stran podepírá a ztužuje původní nosnou konstrukci obloukových rámů a přebírá tak funkci nyní osázených ocelových podpor. Nově navrhované objekty jsou také doplněné kruhovými prosvětlovacími otvory a jako odkaz na původní otvory v bazénové hale jsou stmelujícím architektonickým prvkem původního objektu a nově navrhovaných dostaveb.

pohled jihozápadníFoto: eArch

Návrh rekonstrukce uvažuje se zachováním původní sportovnější náplně objektu jako bazénu, a zároveň ji doplňuje o nové funkce vyšší městské vybavenosti, jako je wellness, fittness a dětský bazén.

1.PP – Hlavní myšlenka zadání „Vodní svět – propojení světa lidí se světem vodních živočichů“ je v návrhu realizovaná stálými akvarijními expozicemi našich i světových sladkovodních biotopů v suterénu původního objektu koupaliště. Akvária jsou rozmístěné po obvodě bazénového tělesa tak, že je přes ně vidět do bazénu na plavající lidi. Zůstává tak zachovaný původní motiv průzorů do bazénového tělesa, a zároveň je ozvláštněný o „živou“ vrstvu akvária. Svět lidí se světem živočichů je oddělen pouze skleněnou stěnou s možností „zaplavat“ si s rybami. Vstup do prostoru expozice je doplněn suchou expozicí mořského světa, sestávající se z prezentace modelů jednotlivých mořských živočichů a mořského dna. Součástí prostorů 1.PP je i přednáškový sál a vstupní prezentační prostor s videoprojekcí. Prostory jsou navrhnuté tak, aby umožňovaly plynulou a okružní prohlídku celé expozice.

pohled jihovýchodníFoto: eArch

1.NP – Hlavní vstup a vestibul objektu je doplněný o velké akvárium plnící funkci velkého poutače na expozici „Vodní svět“. Z vestibulu jsou přímo přístupné administrativní prostory, malá komerční plocha, hygienické zařízení a zároveň se z něho vchází do všech ostatních prostorů objektu jako je dětský bazén, šatny pro plavecký bazén a wellness.

2.NP – Na poschodí objektu návrh předpokládá umístění restaurace s potřebným zázemím, samostatně přístupného ze servisního schodiště v jedné části a s umístěním prostorů pro fittness v druhé části.

Všechny provozy se nachází v prostorách původního objektu starého městského bazénu a jsou na sebe provozně i dispozičně nezávislé, což umožňuje provoz i různým menším, na sebe nezávislým subjektům.

řezFoto: eArch

řezFoto: eArch

Návrh revitalizace areálu koupaliště je zaměřený na nové funkční zónování se zaměřením na zkvalitnění prostoru hlavních pobytových ploch okolo velkého bazénu. Návrh doplňuje areál koupaliště o nově navrhovaný vstupní objekt v jihovýchodní části areálu. Architektonický výraz objektu přímo navazuje na nově navrhované přístavby objektu bazénu a sjednocuje tak ve výraze novou stavební vrstvu, etapu ve vývoji celého areálu koupaliště. Objekt obsahuje vstupní prostory pro koupaliště, prodej vstupenek, kontrolované a chráněné odkládání jízdních kol, hygienické zařízení a převlékací kabiny.

Do druhého ramene objektu je situovaná gastronomie se zásobováním a pobytovou terasou. Tento kompaktní objekt harmonizující s novými částmi objektu koupaliště tak nahrazuje současné samostatné objekty, nesystémově roztroušené po celé ploše koupaliště. Poloha umístění vstupního objektu vychází z polohy hlavních okružních komunikačních tras městského parku, jako byly definovány ve vítězném návrhu na revitalizaci tohoto parku.

Přistíněná zóna na západ od objektu je místem pro stabilní šachové stoly a houpací sítě.

Hlavní osu areálu tvoří navrhovaná komunikace rozdělující prostor na pobytovou zónu a část sportovišť a plochy pro relax. Navrhovaná pobytová plocha trávníku je určená pro hry, plochy hřiště pro intenzivnější sportovní využití (plážový volejbal, pétanque a stabilní ping pongové stoly). Stávající násyp doplněný sedáky slouží jako tribuna. Plocha okolo hlavního bazénu zůstává zachována, ale je rozšířená a doplněná o dřevěná lehátka.

Jižní část plochy navazuje na vítězný návrh parku, trasování komunikací (okružní chodník a cyklotrasa) se jen mírně přizpůsobuje navrhnutým objektům. Návrh respektuje i navrhnuté kácení v okolí výkopu. V tělese bývalého rybníka navrhujeme dětské hřiště vyššího standardu vybavené kvalitními hracími prvky, využívajíc terénní modelace výkopu. Schodiště se skluzavkami na jihu spojuje i hřiště s areálem koupaliště. Osvěžujícím prvkem pro příznivější mikroklima je menší vodní plocha ve formě jezírka – přírodního biotopu na rozhraní s plánovaným podzemním vjezdem do areálu tenisového klubu. Tato vodní plocha podporuje hlavní požadavek řešení návrhů, propojení světa lidí se světem vodních živočichů – drobní vodní živočichové a ptactvo jakou součást městského parku.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři