Architektura / občanské stavby

Vodní svět v Košicích | 3. cena

V dnešním seriálu soutěže Vodní svět v Košicích Vám přinášíme konečně bronzové umístění - projekt ateliéru INCUBE.

In Cube , 25. 2. 2011

Pôvodný objekt cistíme na dve základné hmoty: pozdlžnu halu v parabolickom tvare s priznaním svetlíkov a hranol priecneho vstupného objektu s priznanou tektonikou a pôvodným zábradlím. Z ulice sme vyrobili na fásáde dieru so zapustením pred vstupom, cez ktorú je možné sledovat ruch vnútri objektu. Celú pôvodnú hmotu obalujeme do bielej hladkej fasády a presvetlovacie otvory vyplname velkoplošnými výplnami bez delenia skla.

Nové hmoty prezentujeme odvážnejšie, lahkou tvarovu citáciu prírody akvarijného a terárijného sveta, kde dominujú šupiny rôznych tvarov, farieb a foriem, obkladáme nové hmoty druhou kožou, evokujúcu práve tento povrch. Ra nované vystúpenia geometrie plôch využívame na štrbinové presvetlenie priestorov saunového sveta a expozície. Týmto spôsobom vytvárame pre návštevníkov ci okoloidúcich nový imidž a charakteristický prvok, de nujúci nový pohlad na rokmi zažitý objekt s novou funkciou.

perspektivaFoto: eArch

Situácia

Návrhom rešpektujeme vítazné urbanistické riešenie mestského parku a ním navrhovaný okružný chodník aj zasypanie bývalého jazera. Do areálu kúpaliska sa vstupuje centrálne umiestneným obslužným objektom do ktorého sú sústredené všetky služby, hygiena ako aj bufety v súcasnosti provizórne rozmiestnené v areáli. Upravené bazénové plató rozširujeme smerom na juh o detskú cast s tobogánom, z rekultivovaného priestoru jazera sa tak môže stat plnohodnotná pobytová lúka. Existujúce športoviská navrhujeme otvorit na východ do parku s režimom prevádzky umožnujúcim prístup nie len kúpajúcim sa. Zásobovací vstup do priestoru kúpaliska je zo severu popri východnej fasáde plavárne. Pešie prepojenie centra Košíc cez park na stanicu a zástavka MHD predurcujú predpolie plavárne stat sa malým mestským námestím. Preferovaná je pešia komunikácia, doplna ju parkovanie po obvode. Parkovanie návštevníkov je možné doplnit reorganizáciou priestorov po obvode parku a pozdlž Štefánikovej ulice. Odstránením zbytocného oplotenia získa rekonštruovaný objekt plavárne status architektonickej dominanty parku s prístavbou expozície atraktívne exponovanou do Štefánikovej ulice.

Inventarizácia hodnotných prvkov

Za hodnotné prvky považujeme uchopitelný tvar zachovaného objektu ako nositela pamiatkovej i priestorovej hodnoty budovy. Vzhladom na možnost budúceho využitia a nejasné statické spolupôsobenie s hlavnými rámovými konštrukciami nesúcimi parabolu prestropenia haly oprostujeme zachovanú hmotu o obe bocné krídla. Priestor bazénovej haly zbavujeme poškodeného bazénového telesa vzhladom na stratené ambície funkcie plaveckého bazéna. Stupnovitý nástup s potlacením priestorového pôsobenia vstupnej haly a nevhodnou orientáciou hladiska považujeme za dobový prežitok. Nefunkcné komíny v priestore zavadzajú, nosnú funkciu prevezmú nové konštrukcie a priliehajúce stropy otvárame do nových galérií.

Konštrukcie

Pôvodný nosný systém objektu ponechávame vo väcšinovej miere zachovaný. Rámy nesúce parabolické prestrešenie spevnujme od základových partií doplnením pilierov prenášajúcich priecne sily. Samotné parabolické prestrešenie odporúcame stužit torkrétovaním bez nutnosti rozoberania pôvodnej paraboly. Oslabené nosníky klincujeme na torkrétovanú vrstvu. Stropy vstupného objektu, oslabené odobratím komínových telies s vyrezaním priestorov pre galérie vešiame na rámový priehradový ocelový nosník na výšku druhého nadzemného podlažia. Nové základové a stenové konštrukcie suterénu tvoríme z monolitického železobetónu ako dosky, steny a stlpy. Hmotu steny a stropu bocných krídel bazénovej haly zhotovujeme z atypického ocelového rámovo-nosníkového skeletu, votknutého do nových základov, stien suterénu a pilierov spevnujúcich pôvodné rámy bazénovej haly. Všetky nové casti vybúraných stropov, výplne nepotrebných priestorov a základové dosky zhotovujeme na monolitickej železobetónovej báze.

perspektivaFoto: eArch

„Už z ulice ťa zaujme priehľad do monumentálnej bazénovej haly, pomedzi statné palmy hľadáš priateľov ktorí ťa predbehli. Nevšímaš si slečnu za lesklým pultom, ktorá ti vnucuje náramok s čipom. Welness! Priechodné kabínky, šatňové skrinky, ľahká sprcha a rozhodnutie. Sauny alebo bazény? Tri sauny a v termálnom bazéne za sklom plávajú ryby. Studený bazén, masáž a relax alebo plávanie v slanej vode medzi farebnými morskými rybičkami? Rozmaznaný sériou bazénov a víriviek vo vysokej hale zbadáš obrysy ľudí, za akváriom. Ešte jeden drink pod palmami a vypadnúť von. Na kupko alebo? Za akváriom sa mihli deti.

Vo foyeri sa ponoríš do suterénu a v pološere zbadáš obrovské žiariace akvárium, vlastne len jeho spodnú polovicu. Za ním sa z pološera pred tebou vynára vysoká hala, na schodoch hučia deti a pod stropom visí kostra akejsi ryby. Vôňa kávy a za ňou dve polygonálne akváriá, miestnosť plná zvedavých študentov. Výhľad na rampu ťa znovu láka von na kúpalisko. Necháš sa ale vtiahnuť späť do ruchu expozície a po schodoch zamieriš k obchodíku s literatúrou. Ľahká večera s nadhľadom do tropického sveta tesne pred západom slnka. Všímaš si slečnu pri pulte, ktorá ti berie náramok s čipom.“

Idea

Zámerne pracujeme s otváraním a uzatváraním priehladov, pridávame a uberáme priestory a miešame nevšedné funkcie aby vznikol nápadný, mladistvý a živý objekt s maximálnym vužitím priestorového potenciálu pôvodnej mestskej plavárne. Dispozíciu tvoríme dotýkaním prevádzok s rôznou mierou previazanosti, stycnou plochou je práve akvarijný a terárijný život na kúsku divociny v sklenenej nádobe nevídaných rozmerov. Prevádzku koncipujeme sústredne na najväcšie atrakcie poprelínané v objekte, dosiahnutelné z ruchu bežnej ulice, autobusového zájazdu i ležadla pri vonkajšom kúpalisku.

Prevádzka

Za hlavné tažisko považujem bazénovú halu s novou sériou pobytových bazénov a víriviek, pútajúcu velkoplošným presklením lode z exteriéru kúpaliska i vstupnej haly objektu. Vytvorená je v podobe tropickej záhrady so skutocnými exotickými drevinami rastúcimi v obrovských zapustených kvetinácoch do výšky parabolickej haly. Atraktivita bazénovej haly sa nekoncí iba pri jej ohromnom priestorovom pôsobení, línie pôdorysu lemuje so stikovaný systém akvárií fungujúcich ako úžasné živé paravány. Zo severovýchodu sa hala prelína s jednopodlažnou prístavbou vyplnenou saunovým svetom, kam sa dostanete cez štrbiny medzi akváriami a kde nájdete svojich pät minút absolútneho kludu. Z juhozápadu halu lemujeme dvojpodlažnou prístavbou expozície, oddelená je kubusom dvojpodlažného akvária. Vizuálny kontakt medzi expozíciou a bazénovou halou považujeme za exkluzívne spestrenie dotyku inak nezlúcitelných funkcií.

perspektivaFoto: eArch

Expozíciu riešime ve dvoch podlažiach ako polouzavretý okruh, ked nástup zacína ponorením sa do schodiska za recepciou vo vstupnej hale, pokracuje tmavým priestorom okolo hlavného akvária odkial trasa ústi do dvojpodlažnej výstavnej haly presvetlenej trojicou žiabrov. Naspät k vstupu vedieme trasu cez pobytové schodisko, fungujúce ako hladisko, na galériu s parádnym výhladom do bazénovej haly a cez obchod s literatúrou, akvaristickým tovarom a darcekmi. Dno výstavnej haly spájame s úrovnou vonkajších kúpalísk exteriérovou rampou. Z pobytovej chodby sprístupnujeme edukacnú sálu s dvojicou akvárií ústiacich do bazénovej haly. Ako doplnkovú funkciu sme priradili kaviaren pre vonkajšie kúpaliská, ktorú je možné použit aj ako zázemie multifunkcnej edukacnej sály.

Druhé podlažie vstupného objektu delíme pre administratívu objektu a reštauráciu. Strop expozície využívame ako bufetové sedenie s obsluhou z kuchyne reštaurácie, terasa je prístupná vonkajším schodiskom priamo z úrovne exteriérových bazénov. Zásobovanie kuchyne a skladov reštaurácie riešime vložením nového komunikacného jadra do západnej casti vstupného objektu. Okrem pokrytia potreby zásobovania z ulice slúži ako únikové schodisko a bezbariérové prepojenie všetkých uvažovaných úrovní objektu. Technickú cast suterénu venujeme zázemiu akvárií, technológii bazénov, TZB a výmenníkovej stanici. Technický vstup umiestnujeme na severný roh vstupného objektu mimo vizuálne kontrolovatelnej zóny priecelia.

  • Ateliér: In Cube
  • Země: Slovensko
  • Město: Košice
  • autor: In Cube *
  • publikováno: * 25. 2. 2011

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři