Architektura / občanské stavby

Vodní svět v Košicích | 4. odměněný

V dnešním seriálu soutěže Vodní svět v Košicích Vám přinášíme 4. odměněný návrh. Spolek autorů Ing. arch. Marián Goč, Ing. arch. Anna Gočová, Ing. arch. Dávid Goč, Ing. arch. Lucia Gočová, z Ružomberoka. Zda právě jejich architektonické řešení Vám připadne nápadité, posuďte sami.

Ateliér GAM, s.r.o. , 22. 2. 2011

Předmětem řešení je rekonstrukce objektu staré plovárny v Rumanové ulici v Košicích. Zároveň je v návrhu řešený přilehlý prostor areálu letního koupaliště se sportovními plochami a částí parku. Samotné řešení objektu staré plovárny je podřízené stávající konstrukci a stávající, resp. původnímu řešení objektu jako vodní svět pro lidi. Tato funkce je doplněna o prostory pro svět živočichů a svět rostlin. Tak se dosáhne alespoň částečně spojení nejbližšího UNIVERSA člověka. Podstatný je však v tomto případě městského prostředí člověk, proto je část prostorů určená k jeho oddechu, relaxaci, ale i vzdělávání a kultuře.

Urbanistické řešení

Objekt má v rámci města poměrně lukrativní polohu. Z toho důvodu bude vhodné respektovat i původní napojení dopravy a infrastruktury. Pěší komunikace je v bezprostředním napojení na centrum města a i na hlavní přístup mimo městských návštěvníků přijíždějících městskou hromadnou dopravou (vlakové a autobusové nádraží). Oproti původní koncepci z konce padesátých let je v současnosti poddimenzovaný prostor pro parkování osobních aut přímo u zařízení. Nové parkovací plochy jsou navrhované v rámci města a v přímé návaznosti na areál navrhujeme zrealizovat podzemní parkoviště pod tenisovými kurty. Vyžaduje si to vybudovat odklon z obvodoví komunikace a zmenšit rozlohu jezírka. Tento návrh je prezentovaný i v řešení parku. Akceptujeme i myšlenku okružního chodníku okolo parku. V prostoru plovárny navrhujeme jeho trasování mírně upravit. Z chodníku je možné řešit i letní vstup do areálu plovárny. Hlavní vstup však zůstává podle původní koncepce ze severní strany objektu. V prostoru letní části je ponechána přístupová komunikace podél východní fasády objektu. V tomto prostoru je situovaný provozní objekt plánovaný k realizaci v druhé etapě.

pohled jihovýchodníFoto: eArch

Kompozice

Základním motivem je zachovat v možné míře stávající konstrukce a hmoty objektu. Podle urbanistické koncepce je ponechaný vstup ze severní strany. V rámci řešení přestavby navrhujeme zvětšit prostor vstupu zasklenou konstrukcí vstupní haly přes dvě podlaží. Už v tomto prostoru se objeví prvky vodního světa. Architektura hlavní haly zůstane v původním konstrukčním řešení s tím, že plná střecha bude nahrazena zasklením. Boční přístavky budou přestavěné z jednopodlažních na dvojpodlažní. Ze západní strany je prostor živočišného světa zakomponovaný do botanické zahrady řešené přes dvě podlaží. Takto bude vodní svět lidí oddělen od obvodové komunikace. Zároveň při pohybu po komunikaci bude objekt plovárny víc čitelný a předpokládáme, že bude tvořit orientační bod v architektonickém systému města.

Dispozice

Hlavní vstupní podlaží je na úrovni přilehlého malého náměstí před objektem. K tomuto bodu je přímý přístup z pěší zóny a ze systému městské hromadné dopravy. Vstupní hala poskytuje maximální přehled o provozu v objektu. Přímo v tomto bodě se segregují jednotlivé okruhy pohybu návštěvníků zařízení.

Do podzemních prostorů fittness centra je navrhnuté nové schodiště přímo v přístavbě haly. Stávající schodiště do poschodí navrhujeme ponechat, z jeho mezipodesty je pěkný výhled do bazénové haly. Druhé podlaží vlevo od schodiště je vyhrazené pro stravovací sektor, kde je možné vstoupit, aniž by člověk absolvoval aquapark. Pravá strana je vyhrazena nejen pro akvarijní expozice, kombinované s interaktivními didaktickými sekcemi. Celá západní strana je věnovaná této funkci. Některé prvky této expozice budou umístěné i v rámci vodního světa určeného pro návštěvníky aquaparku. Všechny podlaží jsou navzájem propojené výtahem s bezbariérovým přístupem v objektu. Výtah je situovaný přímo vedle hlavního schodiště.

pohled severozápadníFoto: eArch

Provoz pro vodní svět lidí je v maximální míře lokalizován přímo v přízemí. Přes vstupní šatny a hygienická zařízení, realizované podle hygienických předpisů, je vstup k samotným bazénům. Navrhujeme přestavbu stávajícího plaveckého bazénu na rekreační s různými atrakcemi a částí vyhrazenou jen pro děti. Východní strana objektu je v přízemí vyhrazena pro saunový svět. Ten má samostatný vstup z bazénové haly. Celá hala i s tribunou a hlavním poschodím na východní straně je určené pro relax návštěvníků. Na provoz kuchyně přímo navazuje i bufet na poschodí, určený návštěvníkům v zóně vodního světa. Předpokládáme i přestavbu terasové tribuny ke kavárenskému sezení s možným výhledem na vodní plochu. Na vodní ploše s ostrůvkem je možné realizovat i zábavné programy pro zatraktivnění pobytu návštěvníků. V propojení s vnějšími bazény je situovaná tobogánová věž. Z této věže jsou přístupné jak vnějším, tak vnitřní tobogány. Jejich provoz se dá vhodně regulovat podle obsazení zařízení.

Zásobování je řešené zásobovacím bodem na východní straně kvůli minimalizování zplodin do okolí. Se zásobováním je svázaný hospodářský výtah a schodiště. Při provozu letního koupaliště je navrhovaný provozní objekt realizovaný v druhé etapě.

Technické řešení

Objekt je železobetonový skelet s ocelovou nosnou konstrukcí nových zasklených prostor. Přestavby bočních křídel mají dvojitou fasádu pro minimalizování tepelných ztrát. Na střeše mohou být umístěné tepelné čerpadla vzduch – voda. Technologické zařízení pro vodu, topení a vzduchotechniku jsou v suterénních původních prostorách.

4. odměněný – návrh č.1 Ing. arch. Marián Goč, Ing. arch. Anna Gočová, Ing. arch. Dávid Goč, Ing. arch. Lucia Gočová, Ružomberok

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři