Architektura / občanské stavby

Vodní svět v Košicích | 2. cena

V dnešním seriálu soutěže Vodní svět v Košicích Vám přinášíme stříbrný projekt od ateliéru KOPA z Košic. V čem vyniká košický návrh?

KOPA, s.r.o. , 28. 2. 2011

Filozofie

Čas zanechal stopy jak v území, tak i na stavbě a v paměti. Návrh tyto stopy nemaže, ale překrývá je novými vrstvami. Vzdává poctu paradoxu vody, která zde odnepaměti střídavě byla i nebyla. Paradox L.Greča /slovenský architekt Ladislav Grečo, který navrhl původní starou krytou plovárnu a který také zapříčinil odklon koryta místního potoku, jehož důsledkem bylo narušení statiky plovárny a značné snížení samozásobování vodou – pozn. překl./, který architekturu stvořil a participací na rozhodnutí o odstranění náhonu ji téměř zničil. Vzdává poctu paradoxu zeleně, která tu rostla pod dnešní plovárnou a dnes roste na jejích střechách, vzdává poctu evolučnímu paradoxu - mezi jednotlivými stupni evolučního procesu jsou bariéry z bezpečnostního skla. Vzdává poctu kulturnímu paradoxu- kultura se uchytí všude. I v Košicích. Návrh minimalizuje bourání. Překrývá a vrství.

perspektivaFoto: eArch

Územní vztahy

V městském parku se střetávají mnohé zájmy. Všechny vize a představy však musí překrýt zeleň a voda. Střídání ročních období, skryté v zeleni a vodě, tvoří režim využívání prostoru. Návrh respektuje tvarovou vůni Grečovy plovárny a doplňuje předprostor jako náměstí pro pěší. Respektuje dopravu v bývalém korytě mlýnského náhonu, ale překrývá ji oddechovým náměstím. Respektuje městskou plovárnu a okouzlený Fuchsovou Zelenou žábou, /název termálního koupaliště Zelená žaba v Trenčianských Teplicích/ integruje v terénní vlně všechny objekty, které plovárna potřebuje /šatny, technické zázemí, sociální vybavení a občerstvení/. Respektuje roční sluneční cyklus a podle ročního období areál plovárny zvětšuje nebo zmenšuje. Respektuje vítězný návrh na rekonstrukci městského parku, ale modifikuje velký pěší okruh, aby zachránil louku v parku. Respektuje vodní plochy a pojmenovává je. Vodní plochy v Grečově plovárně slouží k vzájemnému pozorování se živočichů ať již ploutvonohých, či dvou, čtyř, šesti, osminohých i beznohých. Vodní plochy dětského bazénu mohou být doplněny o zimní verzi tobogánů pod lamelovou střechou s transparentní výplní, plavecký a pólový bazén se dá překrýt pneumatickou membránou, která umožní spojit vodní plochy do jednoho zimního komplexu. Jezírko pod stromy umožňuje plavání v biologické formě bazénu, kde lidé vodu špiní a živočichové a rostliny ji čistí. Návrh respektuje fakt, že území není staveništěm a žádné stavební práce tudíž nemohou destruktivně zasáhnout do okolního prostředí.

Dispoziční vztahy

Tekutost pohybu v prostoru je rozdělená do třech částí, rozdělení se odehrává ve vstupní hale systémem: vlevo svět lidí, vpravo vodní svět živočichů a vzhůru po schodech se odchází za kulturou. Součástí vstupní haly jsou wc a prostory pro čekání či sušení vlasů, výtah je oboustranný s inteligentním systémem, který neumožní mísení těch, co na plovárnu přicházejí a těch, kteří odcházejí.

Vodní svět lidí

Pokladna vedle schodiště, kde se platí při vstupu a platí se přečerpané minuty při výstupu, turnikety, převlékací kabinky a unisexová šatna - vlevo skříňky, vpravo wc, šamponové výstupní sprchy a čistící zóna pro vstup do bazénu. Zároveň výstup do exteriéru. Bazénová hala se po rekonstrukci mozaik a vybourání sklobetonů rozšíří o niky, v kterých jsou umístěny doplňkové vodní plochy - teplé bazény a rovněž bazény masážní a jeskynní. Niky orientované na východ jsou dynamičtější, orientované na západ zase spíše relaxační. Západní niky umožňují přes skleněné stěny vzájemné okoukávání se s vodním světem. Jihozápadní je vyhrazena pro plavčíka, vstupní zase pro tobogány, které jsou separovány od hal kvůli hluku – jejich dynamika je skryta za sklem. Tři tobogány třech výškových parametrů mohou být východiskem pro další úvahy nad tím, zda jsou potřebné. Pod severní tribunou se šikmým stropem je tepidárium a mokrý nápojový bufet doplněný o finskou a tureckou saunu s ochlazovacím jeskynním bazénem. Schodiště u pokladen je sestupem do zázemí vodního světa lidí, který má v prvním podzemním poschodí tři kanceláře, dvě šatny pro zaměstnance, strojovnu UK, elektroinstalace a dílny, strojovny bazénových technologií, strojovnu VZT pracující v režimu s tepelným čerpadlem v střešní nástavbě na severní straně.

Vodní svět živočichů

Vedle schodiště je výtah, který před turnikety vede jen do 2. a 3. nadzemního podlaží, za turnikety do 1PP, vedle turniketů vstupní pokladna a zároveň pokladna pro suvenýrůchtivé návštěvníky. Průchod mezi vstupem a výstupem – tzv. červí průlez je chodbou, určenou i pro skříňky k odložení. Pohyb se odehrává ve smyčce. Nejdříve po schodech do 1. podzemního podlaží, kde je hala - vstupní krajina, využívající existující post-kotelnové prohlubně k modelaci terénu a prostorové zážitkové hře. Již na širokém schodišti se návštěvník setkává s vodou, která prýštíce po schodišťových stupních mizí v podlahových jezírkách. Vlevo jsou wc. Vpravo je občerstvovací bar, který v suché části slouží vodnímu světu živočichů a v mokré verzi vodnímu světu lidí. Ze západního nároží je možný vstup na venkovní terasu, která je součástí vodního světa živočichů. Pohybem v části vlastního světa návštěvník střídavě hledí do akvárií a střídavě do bazénu. Strop je perforovaný otvory s 1NP, kvůli prostorovému zážitku a možnosti výsadby i vzrostlých interiérových stromů podél skleněné fasády. Na jižním okraji vodního světa je schodiště na 1NP a k zázemí personálu, skládajícího se ze dvou kanceláří, dvou šaten a skladů. V 1NP svět pokračuje v střídajících se nikách - kde jsou akvária pro vodní svět živočichů a akvária vodního světa lidí. Na západní fasádě jsou díry do 1PP - galerie a opět akvária. Ze vstupní haly k 1NP jsou univerzální prostory sloužící oběma světům a kulturnímu vyžití, dvoupodlažní prostor je přímo napojený na hlediště bazénové části i s jeho balkóny pro návštěvníky bažící po kultuře, kteří zažili přímořské hotely, kde se v bazénu celý den plave. V podvečer se do vody vysypou plátky růží a začíná kultura, s teplem a vysokou vlhkostí. Tento prostor je napojený na západní terasu a po padacím mostě i na terasu nad dopravním koridorem Štefánikovy ulice.

Statika a konstrukce

Stav konstrukce ji umožňuje podrobněji zkoumat a nechat se překvapit - jejím velmi dobrým stavem – tehdy se ušetří peníze, případně velmi špatným stavem, který může investici pohřbít, proto návrh nevrtá do stavu, ale vrství.

Východní křídlo

Zabetonuje se základová deska, stěna se ponechá a vytvoří se nové sloupy, železobetonový strop, a nová střecha s extenzivní zelení. Staticky se upraví schéma - zvětší se stěny pro horizontální síly ze střechy a posunou se sloupy blíže k fasádě, aby konzolovitě vyloučily nosnou funkci obvodové stěny.

Západní křídlo

Vykope se suterén, zrealizuje se základová deska, postaví se zdi a sloupy, železobetonový strop, zaizoluje se střecha a nechá se obrůst extenzivní zelení  s pochozími terasovými plochami. Ve stropech se ponechají otvory pro optické provázání prostor. Statické schéma se zopakuje na východě, ovšem zrealizují se ve dvou podlažích.

Severní křídlo

Zrekonstruuje se nejprve ve statice a potom ve fasádě. Terasy na obou střechách se zrealizují jakožto pochozí s extenzívní zelení. Konstrukce bazénové haly se po zbavení nestatických nánosů překryje lamelovou konstrukcí dřevěných hoblovaných desek - nahoře s kloubem, dole s vetknutím, která se stane nosnou pro podvěšení části konstrukce střechy. Vyplní se izolací, vytvoří se dvě odvětrané dutiny a překryje se střešními vrstvami pod extenzivní zeleň. Obnoví se původní světlíky do střešní konstrukce. Dřevěná lamelová konstrukce se protáhne, bude-li třeba a dovolí-li to rozpočet, i nad tobogánový svět a dětský venkovní bazén.

Technologie

Čas a nové funkce si vyžádaly v návrhu komplexní změnu všeho s výrazným dopadem do HLAVY II rozpočtu. Do systému se zapojí tepelná čerpadla. Území s 10 l/s čerpatelných zásob podzemní vody umožní jejich efektivní využití.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři