Vodojem s vyhlídkou na Trosky, ZETTE atelier: realizace představuje nezvyklé spojení dvou funkcí
Architektura / industriální a technické stavby

Vodojem s vyhlídkou na Trosky. Když má stavba technické infastruktury silný koncept přesahující zadání

Na rozlehlém kopci nedaleko Prachovských skal vyrostla v minulém roce nevšední, na první pohled však nenápadná stavba z betonu. Stejně nevšední je i její účel - kombinuje vodojem a místo k odpočinku s posezením, odkud se otevírají výhledy až na hradní zříceninu Trosky.

EARCH.CZ , 29. 3. 2023 / Advertorial

Jeden celek

Zadáním projektu bylo postavit poblíž obce Markvartice na Jičínsku nový vodojem s vyhlídkovou věží. Přestože se vyhlídkové věže díky výšce a architektonickému výrazu často stávají dominantami v krajině, v případě tohoto projektu je tomu přesně naopak. „Proč stavět rozhlednu, když jsem na kopci s krásným výhledem do kraje všema směry? Rozhodl jsem se začlenit rozhlednu do objektu vodojemu a udělat z nich jeden celek,“ popisuje koncept spojení dvou elementů autor stavby Zdeněk Balík z atelieru ZETTE.

Vyhlídka jako umělá jeskyně

Celý objekt je koncipován jako návrší na kraji pole. Návrší, vlnka, která si jemně vybíhá do prostoru, čímž návštěvníka vtahuje do svého světa a odkrývá mu krajinu pod ním. Tento nový útvar, vymezený betonovými stěnami je překrytý zemním valem a porostlý lučními travinami. Přirozeně tak zapadá do krajiny a stává se její součástí.

Foto: Zadáním bylo navrhnout vodojem s vyhlídkovou věží – architekt však přišel s vlastním pojetím rozhledny

Návštěvník přichází úzkým průchodem mezi dvěma betonovými stěnami, který evokuje nedalekou Císařskou chodbu v Prachovských skalách. Na jeho konci se otevírá daleký výhled do krajiny a na hrad Trosky s možností posezení v uměle vytvořené „jeskyni“ v čele vodojemu.

Foto: Vodojem s vyhlídkou na Trosky, ZETTE atelier: Výhledy směřují především na zříceninu hradu Trosky

Příklad budoucím realizacím

Celá stavba je řešena jako betonový monolit. Pro stavby tohoto typu se jedná o standartní konstrukční řešení. Nestandartní je však v tomto případě samotný koncept objektu a jeho citlivé začlenění do krajiny. Vodojemy často bývají obehnány plotem a nepřístupné veřejnosti. Doufejme proto, že tento projekt bude sloužit jako ukázkový příklad také pro další realizace všude po republice. Ukazuje totiž, že i stavby technické infrastruktury mohou mít architektonickou kvalitu a mimo svoji utilitární funkci mohou sloužit i dalším veřejným aktivitám.

Foto: Díky vegetaci stavba dobře splývá s okolní krajinou

Tento článek vznikl v úzké spolupráci a za podpory společnosti Českomoravský beton, a. s. v rámci popularizace tématu "Beton v architektuře".

Českomoravský beton, a. s. je holdingovou společností, která na trhu působí už přes 30 let. Prostřednictvím vlastních betonáren a dceřiných společností dodává transportbeton v široké škále pevnostních tříd a druhů na území České a Slovenské republiky. Skupina Českomoravský beton patří k největším výrobcům transportbetonu na českém trhu. Svými dodávkami se podílí na velkých stavbách dopravní infrastruktury, průmyslových, komerčních a bytových komplexů, ale i na drobných rekonstrukcích a stavbách rodinných domů. Českomoravský beton je spolu se společnostmi Českomoravský cement a Českomoravský štěrk součástí silné mezinárodní skupiny HeidelbergCement.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři