Architektura / občanské stavby

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 14

Navrhovaný objekt je dostavbou areálu súkromnej akadémie Sting. Pôvodný klasicistický objekt školy je umiestnený na nároží ulíc Nálepkova a Stromovka v mestskej casti Brno - Jundrov. Prístavba sa nachádza na susednej severnej parcele a je orientovaná do ulice Stromovka.

EARCH.CZ , 14. 3. 2011

Situácia

Navrhovaný objekt je dostavbou areálu súkromnej akadémie Sting. Pôvodný klasicistický objekt školy je umiestnený na nároží ulíc Nálepkova a Stromovka v mestskej casti Brno - Jundrov. Prístavba sa nachádza na susednej severnej parcele a je orientovaná do ulice Stromovka. Okolím areálu školy je periférna rezidencná cast mesta s jednoznacne prevažujúcou zástavbou rodinných domov. Starý objekt školy ju s dvomi nadzemnými podlažiami, vysokou svetlou výškou miestností a sedlovou strechou výrazne prevyšuje. Vzhladom na to, že prístavba sa oproti pôvodnej budove väcšmi priblíži k zástavbe rodinných domov, bolo potrebné uvažovat s co najmenším poctom podlaží. Pre danú nápln budovy na vymedzenej parcele sú tri nadzemné podlažia optimálne. Novostavba nemá v rámci existujúcej štruktúry možnosti sa stat dominantnou, preto ju naopak musí maximálne rešpektovat. Z toho dôvodu nie je pokracovaním starej budovy z hladiska ulicnej ciary, ale mierne ustupuje, aby súvisela so stavebnou ciarou rodinných domov a zároven tak vytvorila predpriestor pre prístavbu so samostatným vstupom a vjazdom do garáže.

Architektonické riešenie

Nadzemná cast objektu je konštrukcne aj dispozicne rozdelená na tri casti. Stredná cast je vytvorená ako volný priestor, v ktorom sú funkcné jednotky (hygienické zázemie, kabinety ucitelov a kuchynka) volne rozmiestnené a jej centrom je komunikacné jadro. Táto cast je zároven spojením ucební orientovaných na východ a na západ. Všetok pohyb sa teda odohráva v tomto volnom priestore, ktorý je tak vnímaný aj vdaka otvoreniu presklenou fasádou, sklenenou podlahou a skleneným zastrešením v casti podlahovej plochy.

Okrem otvorenia fasády tejto casti do nádvoria školy, je celá stavba obložená drevenými vertikálnymi lamelami, ktorých casti sú v ploche každého okna polohovatelné. Tým nielen umožnujú prísun dostatocné množstva svetla v akomkolvek case, ale aj jemne dynamizujú jednotvárnu fasádu a prepisujú navonok to, co sa odohráva v jej vnútri. Jediným akcentom stavby, ktorá rešpektuje okolitú zástavbu, je výrazný vstup so schodiskom z ulice a vstup z nádvoria.

Dispozicné riešenie

Vstup do prvého nadzemného podlažia vedie jednoramenným schodiskom, ktoré je doplnené zdvíhacou plošinou pre invalidov. Zo zádveria sa vstupuje do otvoreného priestoru, ktorý je rozdelený úložnými skrinkami pre študentov usporiadanými podla použitých modulov. Z tohto priestoru vedie krckom priame prepojenie s chodbou prvého nadzemného podlažia pôvodného objektu. Zároven je volne napojený na strednú komunikacnú cast nového objektu a študentskú kaviaren orientovanú do ulice Stromovka. V prvom podlaží sa okrem hygienického zázemia v strednej casti nenachádzajú žiadne dalšie uzavreté moduly. Namiesto toho priestor vyplnajú odpocinkové moduly, ktoré tvorí len rámová konštrukcia bez výplní. Tá vytvára pomyselné kubusy a v nich sú volne umiestnené sedacie vaky.

V prístavbe sa nachádza 10 ucební, každá dimenzovaná pre 50 študentov (2 ucebne v 1NP, 4 ucebne v 2NP a 3NP). Každá ucebna má dva samostatné vchody, co umožnuje jej rozdelenie na dve polovicné ucebne. V strednej casti budovy sa v druhom podlaží nachádzajú dva kabinety pre dvoch pedagógov a kuchynka a v tretom podlaží dva kabinety pre jedného a dva kabinety pre dvoch pedagógov.

Z ulice Stromovka vedie do podzemného podlažia prístavby vjazd do podzemnej garáže. V podzemnom podlaží je umiestnená aj aula. Garáž a aulu spája komunikacné jadro prístavby. Garáž je napojená aj na pôvodný objekt schodiskom do južného krídla. Vzhladom na velkú svetlú výšku podzemného podlažia je v priestore garáže pod stropom umiestnené technické zabezpecenie budovy – vzduchotechnika obsluhujúca garáž a aulu.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři