Architektura / občanské stavby

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 28

V dnešní situaci plní zeleň na parcele mezi klasicistním objektem školy a rodinným domem s garáží, velmi vhodný propojovací prvek, který doplňuje jak rozdílnost architektury, uliční čáry i výškového řešení obou budov. Proto jsme se snažili toto místo co nejvíce odlehčit a doplnit zelení.

EARCH.CZ , 14. 3. 2011

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

V dnešní situaci plní zeleň na parcele mezi klasicistním objektem školy a rodinným domem s garáží, velmi vhodný propojovací prvek, který doplňuje jak rozdílnost architektury, uliční čáry i výškového řešení obou budov. Proto jsme se snažili toto místo co nejvíce odlehčit a doplnit zelení. Většina hmoty objektu je tedy situována na severu a východě řešeného pozemku. Odstup od hranice pozemku je na těchto stranách volen z důvodů údržby, přirozeného osvětlení garážového prostoru a uspořádání sousedních pozemků. Na jižní straně je odstup volen z důvodů oken tříd v existujícím objektu. Architektonický výraz je převážně střídmý a kompaktní, kompaktnost podporují i vertikální linie lamel nacházející se na většině stran objektu. V případě oken jsou lamely posuvné i natáčecí.

BILANCE

počet učeben: 10 počet parkovacích stání: 25 zastavěná plocha: 1078 m2 celková užitná plocha: 2927 m2

KONCEPT

Koncept je založen na propojení nově navrhované budovy a stávající pomocí atria se zelení , posezením, rozptylovými plochami a možností konání velké škály akcí. Výšková úroveň 1NP je nastavena jako převážná většina již existujícího objektu, tedy +1,3 m nad terénem přilehlé ulice. To umožňuje: pohodlné výškové propojení se stávajícím objektem, mělkého zapuštění garáží a tedy i krátká příjezdová rampa, využití maximální výšky kontejnerů pro jednotlivá podlaží, respektování výšky římsy již existujícího objektu.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři