Architektura / občanské stavby

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 38

Projekt se nachází v městská části Jundrov, menším sídelním útvaru na jihovýchodním předměstí Brna, jehož kvality spatřujeme v tom, že je v klidném prostředí v blízkosti velkého svažitého lesního útvaru na severovýchodě a zároveň v relativní blízkosti centra města Brna.

EARCH.CZ , 14. 3. 2011

ÚVOD

Projekt se nachází v městská části Jundrov, menším sídelním útvaru na jihovýchodním předměstí Brna, jehož kvality spatřujeme v tom, že je v klidném prostředí v blízkosti velkého svažitého lesního útvaru na severovýchodě a zároveň v relativní blízkosti centra města Brna. Jundrov je pro nás místo malého měřítka (z urbanistického hlediska) charakteristické svou rovnováhou mezi městskými a přírodními prvky. Do tohoto kontextu navrhujeme objekt, který by neměl narušovat tuto stabilitu. K zadanému úkolu jsme zvolili citlivý přístup jímž bychom chtěli dosáhnout skromného avšak ambiciózního návrhu, který dopiní stavájicí maloměstskou strukturu.

KONCEPT

Samotný pozemek má podle nás spíše introvertní charakter. Dostavba objektu se bude realizovat směrem do dvora a z ulice bude viditelná jen jeho malá část. Na to reaguje i náš návrh uzavírající se sám do sebe v podobě minimalistické „obálky" ve tvaru písmene „L", která v sobě skrývá použitý modulární systém a do okolí jen velmi decentně prosvítá to, co se odehrává uvnitř.

Hmotová kompozice nové budovy přebírá tvarosloví stávajícího objektu, čímž jsme se snažili dosáhnout vizuelního propojení obou částí. Nový návrh má v půdorysné rovině stejný tvar jako stará část, jen je pootočen o 180 stupňů. Podobně jsme se inspirovali i při řešení nároží, které vzniká v nové části budovy směrem do ulice, které jsme zdůraznili vytvořením vyšší hmoty posluchárny přesahující přes „obálku" nové části. Tím se vytváří protipól k stávající budově a doplňuje se tím architektonická kompozice. Zdá se nám, že obě části jsou díky tomuto postupu dobře vizuelně propojeny, zároveň je však i díky zvoleným materiálům jasné, kde je hranice mezi starou a novou částí. Použitím tvaru písmene „L" pro přístavbu a jeho následným otočením o 180 stupňů vzniká mezi oběma částmi university uzavřený dvůr, který lze propojit po otevření „obálky" s atriem a kavárnou v nové části.

Navrhovaný projekt také využívá patřičným způsobem terénních nerovností. Stávající situace obsahuje již tři různé terénní úrovně, k nimž pridáváme ještě jednu výškovou úroveň navíc v přízemí nového objektu. V nejnižší úrovni se nachází parkovací plocha, která plynule navazuje na přilehlou silnici. Druhou výškovou úrovní je již zmiňovaný dvůr. Ještě o trochu výše než dvůr se pak nachází podlaha v přízemí nového objektu. Toto uspořádání umožňuje maximální vizuální potlačení parkoviště, které bude schované pod nově navrhovanou částí zároveň však přirozeně osvětlené a provětrávané. Nad parkovištěm a nad dvorem jakoby levituje samotná hmota nové části, která je zabalená do funkční sjednocující „obálky", což dává návrhu vzdušný a odlehčený charakter.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři