Architektura /

Winy Maas | práce z poslední doby

V rámci nového cyklu ARCHIECHOS představil 11.listopadu 2004 Winy Maas v Praze poslední práce nizozemského ateliéru MVRDV. Bezpochyby šlo o událost sezóny a akci provázel mimořádný zájem publika a také drobné technické problémy. Úvodem mluvil Winy Maas o změnách a dynamice současného světa. Připomněl otázky ekologie, ekonomiky, mobility a migrace obyvatel i globální komunikace. Je třeba přistoupit na novou obecnou strategii, architektura musí komplexně řešit urbanismus, ne pouze samostatné objekty. Studio MVRDV proslulo prací s daty, takže k ilustraci současného stavu planety byly uvedeny nároky na potřebu plochy a zdrojů v přepočtu na osobu - tzv. "ekologický otisk", srovnání ekonomik různě vyspělých zemí ve vztahu k hustotě osídlení a konstatování o dlouhodobé neudržitenosti současného vývoje.

Petr Pištěk , 24. 11. 2004

Následovalo představení jednotlivých projektů MVRDV, které budou publikovány v připravované knize. Návrh pro La Coruňu vytváří novou dominantu města, jejíž silueta má tvar půdorysu příslušného regionu. Technologie fasády umožňuje zobrazovat různé motivy a informace. Další práce ve Španělsku, nádraží Logroňo, výrazně pracuje s terénem. Je navržena dominanta "umělého kopce" integrujícího různé funkce jako jsou hotely, obchody nebo parkoviště, vše doplněno komunikacemi, zelení a veřejnými prostory. "Nechtěli jsme dalšího Calatravu", poznamenal Winy Maas. KM3 3dCITY>> více o projektuKoncept 3D města integruje veškeré funkční složky životního prostředí do mnohovrstevnaté prostorové struktury. U soutěžního projektu pro LOH New York 2012 bylo vysvětleno formování výškových budov na základě osvětlení a viditlenosti. Do Madridu navrhuje MVRDV vertikální obytný blok, jehož součástí jsou ulice a místa pro setkávání.NYC 2012>> více o projektuWiny Maas prezentoval také již dobře známé realizace ateliéru, jako WoZoCos, Silodam, nebo holandský pavilon pro Expo 2000. Následoval koncept Pig city, navrhující nový přístup k chovu prasat.EXPO 2000 | Hannover>> více o projektuDíky značnému renomé působí MVRDV na různých místech planety. Byly předvedeny projekty také z Japonska a Číny. V souvislosti s návrhem pro Paříž okomentoval Winy Maas současnou kulturní situaci Francie otázkou, zda přítomní znají nějakého francouzského architekta po J. Nouvelovi...MVRDV vyvinulo také software "The functionmixer", umožnující návrh architektonických konceptů na základě zadání různých konfigurací funkcí. Využití dat tak získává novou dimenzi, kdy může být jakýkoli parametr snadno zohledněn. Podobné programy byly vytvořeny také pro práci s celými regiony, nebo pro srovrání globálního klimatu. Všem projektům bylo společné mísení funkcí a jejich vrstvení, dále práce se zelení a krajinou vůbec, vyžití pestré barevnosti a především ambice proměnit podobu určitého místa nebo regionu. A také jistá schematičnost.Les Halles>> více o projektuFarmax>> více o projektuMVRDV obohacuje architekturu a urbanismus o ekonomii, demografii, sociologii a další obory. Tento vědecký přístup poněkud připomíná utopické snahy moderního hnutí o změnu světa prostřednictvím architektury. Cíle jsou stanoveny, otázkou jsou postupy vedoucí k jejich naplnění...Prezentace byla profesionálně připravena, návrhy včetně jejich geneze názorně zdokumentovány, k atraktivitě přednášky přispělo také řečnické umění a charisma Winyho Maase. Uvidíme, kdo v rámci cyklu ARCHIECHOS přijede příště.Oficiální stránky MVRDV

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři