Centrum Caolinum, nové centrum pro malou obec

Úterý, 11. Duben 2017 - 0:30
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Malá obec Nevřeň u Plzně nemá žádnou výraznější dominantu, dokonce ani kostel ne, a tak přirozeně tíhne k místě hospody a hasičské zbrojnice. Objekt, který byl v dost nedobré kondici (hospoda byla dokonce vyhořelá) se naštěstí dostal do péče Jakuba Chvojky. Pod jeho rukama získala obec nové kulturní centrum, společenský sál a muzeum s expozicí o těžbě kaolinu v jednom, to vše v tvarosloví, jež přiznaně navazuje na českou venkovskou architekturu. Celý projekt se ocitl dokonce i mezi finalisty Ceny Klubu Za starou Prahu za rok 2016, v Grand Prix architektů 2015 zase obdržel čestné uznání v kategorii novostavba.

CHVOJKA / architekt, Centrum Caolinum v Nevřeni, foto © Jakub Chvojka
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Jakub Chvojka, Radek Dragoun
Ateliér CHVOJKA / architekt
Generální dodavatel Stama prima s.r.o.
Subdodavatel
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Nevřeň
Ulice, číslo Nevřeň 136, 107
Datum projektu 2012
Datum realizace 2014
Užitná plocha 370.00m2
Zastavěná plocha 394.00m2

Stromy vyrůstají ze země, jsou k tomu tak předurčeny. Domy byly postaveny a stojí díky úsilí a péči člověka. Nevřeňský hlubinný důl vznikl kdysi dávno, aby lidem přinesl užitek z kaolinu. Lidé, starý kaolinový důl, domy a stromy spoluvytváří paměť tohoto jedinečného místa. O paměť je třeba pečovat, protože bez ní ztrácí člověk svou identitu, ztrácí sebe. Nevřenští proto postavili nové centrum, kam můžete přijít, prohlédnout si expozici o kaolinu, setkat se s lidmi a jít s dětmi na maškarní bál. Postavili jeden dům, ale používají jich několik zároveň.

Stavba je situována v Nevřeni, malé vesničce u Plzně (274 obyvatel), na místě vyhořelé hospody a hasičské zbrojnice, tedy v přirozeném těžišti obce, která nemá kostel.

Dům vyrůstá ze země a vytváří dutinu, která lidem poskytuje potřebné zázemí. Příroda tvoří jeskyně, člověk důlní činností vytváří doly – v obou případech se jedná o dutiny pod povrchem zemským. Nevřeňské centrum CCN je dutinou uprostřed vesnice, která má odkazovat k místní hlubinné těžbě kaolinu z 19. století. Unikátní kaolinový důl se v Nevřeni dochoval dodnes. Místní lidé chtějí tento podzemní labyrint zčásti zabezpečit a zpřístupnit veřejnosti. Nové centrum v obci je první etapou tohoto velkorysého záměru.

Dům je postaven na tradičním venkovském půdorysu, na dlouhém obdélníku o rozměrech cca 37 x 11 m. Hmota je podélná s převýšenou sedlovou střechou a výraznými štítovými zdmi. Strmá sedlová střecha a štíty přináší dominantní siluetu domu v obrazu obce. Do hlavního veřejného prostoru je objekt maximálně otevřen formou krytého zápraží s prosklenou stěnou. Kryté zápraží umožňuje umístění venkovní, stále přístupné expozice a ochranu pro návštěvníky CCN před rozmary počasí. Jádrem domu je převýšený, víceúčelový sál. Kromě expozice o těžbě kaolinu je sál určen pro společenské, kulturní a vzdělávací akce.

Stavba je rozdělena do dvou nezávislých stavebních objektů (hasičská zbrojnice, nové centrum). Založení objektů je na betonových monolitických pasech ukončených základovou deskou v celé ploše stavby. Konstrukce vychází z principu přiznané dřevěné konstrukce v interiéru. Dřevěné lepené vazníky jsou navrženy jako trojkloubový vazník s uložením na základovém pasu. Dominantní štítové stěny jsou vytvořeny jako přiznané betonové monolity, které v sobě ukrývají vysoké komíny. Na hlavní průčelí hasičské zbrojnice byla osazena nová socha sv. Floriána, na kterou se místní složili ve veřejné sbírce.