Sto let stará Vindyšova továrna v Radotíně prošla nízkonákladovou konverzí na multifunkční areál zasvěcený sportu

Pátek, 20. Listopad 2020 - 1:31
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Majitelé prosperující rodinné firmy Ski a Bike Centrum Radotín se před pár lety rozhodli, že nové zázemí a sídlo společnosti přestěhují do areálu kdysi slavné Vindyšovy továrny z roku 1910. Industriální areál v okrajové pražské čtvrti ale poslední dekády značně chátral, a tak byla potřeba jeho celková přestavba. Firma oslovila architekty Petra Šindeláře ze studia VLLNNA a Martina Dubu, kteří se ve svém návrhu nízkonákladové konverze zaměřili především na funkční a praktická řešení, která ale zároveň potrhla industriální charakter objektu. Uvnitř jednotlivých hal, které zvenku vytvářejí charakteristickou siluetu šedové střechy, architekti zachovali a odhalili dřevěný krov, takže mohl vzniknout působivý otevřený prostor. Přestavba továrny na největší cyklistickou a lyžařskou prodejnu u nás proběhla během pouhých 13 měsíců. Kromě prodejny areál nabízí také půjčovnu, servis, administrativu, expedici zboží, sklad, restauraci s multifunkčním sálem a v neposlední řadě I atraktivní veřejný prostor.

Přestavba Vindyšovy továrny na Ski a Bike Centrum Radotín, VLLNNA + Martin Duba studio/ Ing. arch. Petr Šindelář, Ing. arch. Martin Duba, Ing. arch. Hana Davidová © Václav Novák, vaclavnovak.com
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Petr Šindelář, Martin Duba
Ateliér VLLNNA s.r.o., Martin Duba Architects
Spolupracovníci Hana Davidová
Země Česká republika
Město Praha 16 - Radotín
Ulice, číslo Na Betonce 114/2
PSČ 153 00
Suma 60 000 000.00
Měna CZK
Datum projektu 2017
Datum realizace 2019
Užitná plocha 2 600.00m2
Zastavěná plocha 2 130.00m2
Plocha pozemku 8 500.00m2
Poznámka

Investor: Ski a Bike Centrum Radotín s.r.o.


Zakladatelem radotínské „Vindyšovky“ byl činorodý továrník a sokol Josef Vindyš. Zdejší továrna se otevřela roku 1910 a proslavila se především výrobou tělocvičného nářadí.
 Její historie byla již od počátku spjata se sportem a firma Ski a Bike Centrum Radotín na ni hrdě navazuje.


Ski a Bike Centrum Radotín, VLLNNA + Martin Duba studio/ Ing. arch. Petr Šindelář, Ing. arch. Martin Duba © Václav Novák, vaclavnovak.com

Multifunkční areál v sobě kombinuje rozsáhlé prodejní plochy a mnoho dalších provozů – restaurant Musa, multifunkční sál, prodejnu Skibi, skladové a technologické zázemí, administrativu, expedici zboží, servis a půjčovnu lyží i kol.

Narozdíl od jiných industriálních památek s bohatými fasádami z lícového zdiva byla zdejší továrna již v době svého vzniku pouze jednoduchou stavbou bez detailu a její charakter tvoří především výrazná silueta šedové střechy.


Ski a Bike Centrum Radotín, VLLNNA + Martin Duba studio/ Ing. arch. Petr Šindelář, Ing. arch. Martin Duba © Václav Novák, vaclavnovak.com

Historie bohužel z objektu důsledně odstranila všechny jeho původní kvality, což zároveň umožnilo přistupovat k zadání bez nostalgie a sentimentu. Prvotním úkolem architekta bylo především znovu objevit tektoniku původní stavby, obalené náhodnými přístavbami. Strukturovaný sokl na nově zateplené fasádě dnes pomáhá rozlišit jednotlivé části původního celku.


Ski a Bike Centrum Radotín, VLLNNA + Martin Duba studio/ Ing. arch. Petr Šindelář, Ing. arch. Martin Duba © Václav Novák, vaclavnovak.com

Po důkladném očištění útrob továrny bylo nutné její haly uzpůsobit novým potřebám. Každý z prostorů vyžadoval svůj osobitý charakter, který by pomohl odlišit jednotlivé části prodejny v jinak přísně monotóních a opakujících se halách. Složitost programu bylo i kvůli rozpočtovým limitům nutné realizovat co nejjednodušším návrhem.


Ski a Bike Centrum Radotín, VLLNNA + Martin Duba studio/ Ing. arch. Petr Šindelář, Ing. arch. Martin Duba © Václav Novák, vaclavnovak.com

Nové funkce jsou do jednotlivých prostorů vkládány prostřednictvím pečlivě navržených vestaveb, které vždy jediným krokem řeší prostorové, utilitární i estetické požadavky. Na pomezí mezi interiérem a stavbou vytváříme novou vrstvu, sjednocenou surovým materiálem a strohou barevností. Současný design na pozadí autentických konstrukcí Vindišovi továrny.


Ski a Bike Centrum Radotín, VLLNNA + Martin Duba studio/ Ing. arch. Petr Šindelář, Ing. arch. Martin Duba, Ing. arch. Hana Davidová © Václav Novák, vaclavnovak.com


Ski a Bike Centrum Radotín, VLLNNA + Martin Duba studio/ Ing. arch. Petr Šindelář, Ing. arch. Martin Duba © Václav Novák, vaclavnovak.com


Ski a Bike Centrum Radotín, VLLNNA + Martin Duba studio/ Ing. arch. Petr Šindelář, Ing. arch. Martin Duba © Václav Novák, vaclavnovak.com