Bennetts Associates - 40 Chancery Lane

Stavba decentně čerpá z genia loci místa a respektuje stávající charakter čtvrti. Má malé veřejné nádvoří, které v této hustě zastavěné lokalitě slouží nejen zaměstnancům, ale i místním. Vítané prostranství městu poskytuje tolik žádanou zeleň a nabízí poklidné místo k sezení.

Elegantní průčelí s pevným rytmem je obloženo travertinem. Architekti také pracovali s měřítkem a budovu opticky zmenšovali, díky čemuž více sedí do uliční čáry. Spolu s dalšími domy působí blok kompaktně, zároveň se novostavba na ostatní budovy zbytečně nelepí a nechává kolemjdoucím dostatečný prostor. Fasáda se dovnitř bloku a k úzké uličce, která parcelu lemuje, více otevírá. Tímto směrem jsou orientovány převážně zasedací místnosti, soukromé kanceláře a společné prostory.

Vstupní prostor zdobí nástěnné rýhy navržené Susann Heron. Celkově se jedná o důkladně zvážený koncept, který reaguje na komplexní povahu místa a nenarušuje jeho homogenitu. Velkým kladem je veřejně přístupné nádvoří a elegantní design fasády. Provoz budovy je energeticky šetrný k životnímu prostředí.

  • autor: *
  • publikováno: * 1. 9. 2017
Generální partner
Hlavní partneři