Byt M

Byt M nie je interiér s izbami, farbami, zladenými doplnkami, architektom navrhnutou kuchyňou a nábytkovými zostavami pre elektroniku na stenách. Nechce zapôsobiť na priateľov, v horšom prípade na návštevníkov, ktorým na domácich vôbec nezáleží. Je osobnou výpoveďou majiteľov. Architekti boli iba zrkadlom ich viery v rodinu a bytie spolu, ktoré sa odrazili v celom priestore.

Byt M je úprimná snaha o skutočný domov. Byt nemá izby. Je to plocha, na ktorej sú svetlé a tmavé miesta, zákutia a tajné skrýše, skladovacie objekty, posuvné steny, vyhliadková veža, dom pre deti, jedálenský stôl na hranie, kúpelňa na rozhovory, obývačka na spanie, malý cyklistický okruh.

Iba byť na nej izolovaný je ťažké, nástojčivo učí tolerancii a komunikácii. Túžba po chvíľach strávených spolu s najbližšími podnietila odvahu v malý sociálny experiment. Dokážu žiť blízki naozaj blízko seba?

  • autor: *
  • publikováno: * 25. 8. 2016
Generální partner
Hlavní partneři