Gentle Genius

Gentle Genius

Na město a jeho jednotlivé domy můžeme nahlížet jako na hudební partituru. Stavby v něm působí jako noty, jež hraje několik nástrojů současně. Melodie je tvořena tím, čemu Římané říkávali genius loci, duchem místa, dirigentem města.

Historická centra mají obvykle jasné, harmonické melodie, ale častokrát je tento řád narušen zásahy z vnějších částí města a mnohdy chybí řídící prvek, který by byl schopen integrovat architektonické zásahy v celém prostoru a čase. Noty tak následují jedna za druhou bez řádného řádu a nevyváženě, vytvářejí pocity samoty a lhostejnosti.

Dům s poetickým názvem Gentle Genius se zrodil právě v takovém prostředí, jehož cílem je vytvářet povědomí o kritické aktuální situaci stavu města. Vytváří nový klíč v koncepci městské hudební partitury, obnovuje historické melodie ztracené v čase a znovuvyužívá místní nástroje pro tvorbu melodií budoucnosti, které jsou založené právě na respektování ducha místa.

Genius loci území, po desetiletích spící, se nakonec probudil. Fasády začaly vibrovat a díky své struktuře vyvolávají dojem stále se pohybujícího povrchu.Červená barva má nejdelší vlnovou délku viditelného spektra a její odstíny mohou být spojeny s nejdelšími zvukovými vlnami, které jsou spíše než sluchem pociťovány v našem trupu. Z tohoto důvodu se dotkne instinktů diváka, není lineární, poskytuje mnohostranný dojem a obytnou budovu tak originálním způsobem transformuje do sochy. Červená představuje sílu génia.

Spící pocity v podvědomí diváka se probouzejí a zvyšují intenzitu převládajících emocí, samy pak působí jako zrcadlo.

  • autor: *
  • publikováno: * 11. 2. 2016
Generální partner
Hlavní partneři