Křesla Alexandry Koláčkové na Designbloku 2013

V týdnu od 7. do 13. října loňského roku se náš atelier účastnil poprvé 15. ročníku mezinárodní přehlídky designu Designblok 2013. Expozici tří velkých barevných keramických sedáků, nazvanou „Křesla pro město“ jsme po dohodě s organizátory umístili přímo do exteriéru pražské ulice na Kafkově náměstí naproti Openstudiu, jednomu ze tří míst, kde na podzim loňského roku v Praze Designblok probíhal.

Zdálo se nám prospěšné propagovat věci určené do exteriéru právě tímto způsobem. Náš sochařský keramický atelier je v českém prostředí ojedinělý svým tvrdošíjným prosazováním užití keramiky jako finálního materiálu v projektech do veřejného prostoru. V zemích Středomoří a jiných teplých krajích je tento materiál hojně využíván, u nás však musí čelit komplikacím spojeným s teplotními výkyvy a to zejména v zimních měsících. Náš atelier vychází při své tvorbě z více než dvacetileté tradice v oboru, technologickým otázkám věnuje maximální pozornost a garantuje vysoce kvalitní řemeslo.

V podstatě všechny naše realizace byly od počátku zamýšleny do venkovního prostředí a odpovídá tomu i náročná technologie jejich výroby. Keramická křesla jsou kombinací tradiční sochařské a malířské práce s hlínou a glazurami a užití moderních stavebních materiálů při jeho technologii výroby a kompletaci. Každé křeslo je solitérní kus ručně modelovaný v celku z upravené šamotové hlíny na připravenou nosnou šablonu z tvrzeného polystyrenu. Pak je rozřezáno na menší díly a po výpalech a glazování sestaveno kolem zmenšeného původního modelu (hlína se sušením a pálením smršťuje až 15 % a je třeba s tím u práce počítat) do původního tvaru. Vzniklou vnitřní mezeru vyléváme speciálním armovaným betonem. Vznikne tak velmi pevná tenkostěnná skořepina, dokonale spojená s vrchní pohledovou keramickou vrstvou.

Vytvořili jsme v posledních dvou letech několik takových autorských křesel a pohovek a vystavovali jsme je v dočasných instalacích na různých veřejných místech (mimo jiné na loňském i předloňském ArtPragu). Vždy působila na návštěvníky výstav i náhodné kolemjdoucí jako magnet. Stejnou zkušenost jsme udělali i během „týdne, stráveného na ulici“ v průběhu konání Designbloku, komunikovali jsme s lidmi a užívali jsme si jejich zájem.

Křesla po město je projekt, který chceme dál rozvíjet, pokusíme se jej nabídnout magistrátům měst i privátním subjektům.

V současné době jsou naše keramická křesla k vidění ve vstupních prostorách Danube House v Karlíně po dohodě a za podpory firmy Deloitte Česká Republika. Přidali jsme v rámci expozice ještě další keramické sofa do sousedního Nile House, kde fima Deloitte sídlí.

Moderní luxusní architektura zde tvoří jedinečné galerijní prostředí pro keramické barevné artefakty a dává jim vyniknout. Stejně tak nečekaná estetická přitažlivost tvarů, barev a detailů výtvarného díla v lidském měřítku působí osvěživě na člověka, pohybujícího se v tomto trochu odosobnělém obrovském prostoru architektonicky dokonalých budov. Křesla si zde můžete si je zde prohlédnout a vyzkoušet, jak se na nich sedí.

Generální partner
Hlavní partneři