Lávka přes Chrudimku

Zadání

Pro site-specific festival organizovaný Divadlem 29 a Offcity s. z. byla navržena lávka, která v průběhu festivalu umožnila návštěvníkům lehce přejít na druhou stranu řeky a tím zkrátit cestu do centra do festivalových dějů.

Místo

Areál bývalé vojenské plovárny se nachází na levém břehu řeky Chrudimky v jižní části města v sousedství parku Vinice. Součástí území je areál střelnice. Místo je příjemnou přírodní lokalitou, kde Chrudimka meandruje a v jejím toku se nachází pilíře, které jsou pozůstatky bývalého jezu.

Přístup k návrhu

Pro umístění lávky jsme využili torza bývalého jezu, které nám umožnilo široké koryto řeky přemostit pomocí dvou identických lávek. Návrh zohledňoval finanční a technické možnosti stavitelů z offcity týmu – profesionální svépomoc. Pro jednoduchost byla použita prkna jednoho profilu a konstrukční spoje byly řešeny pomocí vrutů. „Sloupky“ zábradlí bylo součástí nosné konstrukce spojené lanem. Lávka byla pouze položena na pilíře a nebyla kotvena jak technických důvodů, ale rovněž pro možnost rychlého odstranění.

Technické parametry

světlá vzdálenost mezi pilíři 4 m šíře lávky 0,5 m použité profily prkna smrk 145/24 mm

  • autor: *
  • publikováno: * 11. 10. 2016
Generální partner
Hlavní partneři