Metropolitní třídy Prahy

Metropolitní třídy Prahy

Lucie Červená, Jaroslav Dědič, Tomáš Havelka, Kateřina Hodková, Josef Knotek, Štěpán MatějkaAteliér 1+XX Romana Kouckého

Metropolitní třída, páteř města, výkladní skříní, místo nejintenzivnějšího pohybu. Naší ikonou je Champs-Élysées, 2 × 5 jízdních pruhů, chodníky, obchody, stromořadí, není pochyb o její kráse.

Magistrála a severní diametr jako celoměstsky významné trasy. 2 × 20 km, vedoucí od severu k jihu, od východu na západ. První je mediální celebritou, druhá je v pozadí zájmu. V mnohém jsou si protikladem, v lecčem si jsou podobné. Symbolicky se kříží ve středu holešovického meandru. Musí držet Prahu po hromadě, ne ji rozdělovat.

Severní diametr. Historicky vznikající, dnes nejasně definovaný. Kde začíná a končí? Kudy vede? Z letiště na letiště, od východu na západ. Symetricky. Z Černého mostu k Divoké Šárce. Hlavní témata – celistvost a zdůraznění významu.

Severojižní magistrála. S Vltavou jediné kontinuální severojižní propojení Prahy. Vede samým centrem Prahy, doslova „pod vocasem“. Dnes dopravní bariéra, dálnice skrz město, nuceně trpěný šrám. Hledáme její začlenění a propojení s městem.

Náš přístup. Rovnováha, ulice není silnice, nejde pouze o auta. Vždyť stále platí základní: bezpečí, komunikace, reprezentace. Vytváříme scénář změn. Ulici tvoří domy, proto navrhujeme možnosti dostavění. Dále pracujeme s uličním profilem, linkami MHD a kompozicí veřejných prostorů přiléhajících k těmto třídám. Nastiňujeme regulaci jednotlivých prvků.

Vždyť všichni chceme:Projet skrz Prahu za půl hodiny.Dát si kávu v klídku na Legerce.Na ples do Opery tramvají.Spatřit na 5. května přechod.

Nominační video autorů.

za porotu Jakub Chuchlík:

Studentům šestičlenného týmu v ateliéru Romana Kouckého můžeme závidět. V podobě propracovaného tématu metropolitních tříd Prahy získali nejen jeden z možných návodů ke čtení Prahy, ale i rozsáhlou sbírku dat a typologických referencí městského prostoru.

Svým rozsahem obtížně prezentovatelný úkol je představen velkorysým, vtipně schematizovaným modelem, srozumitelnými diagramy řazenými podle klíčových témat, sekvencí uličních profilů a sadou karet, které kategorizují jednotlivá témata a přiřazují jim význam.

Zdá se, že v projektu metropolitních tříd Prahy zafungovala synergie bytostného zájmu o téma i aktuálního angažmá vedoucího ateliéru spolu se zvědavostí a zápalem studentů.

  • autor: *
  • publikováno: * 4. 4. 2016
Generální partner
Hlavní partneři