Nedvěd architekti - Re-Born

Lokalita 

Stavba je situována v rámci rozsáhlého komplexu zemědělských pozemků a rybníků bývalého hospodářského dvora a zámku na východní straně intravilánu obce, od kterého je oddělena částečně dochovaným zámeckým parkem, s převážně východní orientací do údolí a natočením směrem k vrchu Blaník v dálkovém pohledu.   

Architektura 

Dva bloky / objekty, umístěné v místě bývalého vepřína, jsou vytvořené spojením vždy trojice námořních přepravních kontejnerů. Severní objekt (společenský) má z exteriéru přiznaný povrch přepravních kontejnerů ze kterých je sestaven, doplněný vyřezanými otvory oken a francouzských dveří. Jižní objekt (obytný) je z exteriéru upraven nástřikem z PUR pěny s vyřezanými otvory oken, francouzských a vstupních dveří. Fasády přecházejí bez výraznější atiky do plochy střechy, která je proražena kruhovými vypouklými světlíky prosvětlujícími prostory v hloubce dispozice objektů. Oba objekty jsou spojeny dřevěnou pobytovou terasou, která je ve své západní části mezi objekty částečně zastřešena stříškou z trapézového plochu vyříznutého ze stěn použitých kontejnerů. 

Foto: eArch

Konstrukce a technologie 

Stavba je založena na pasech z prolévaných betonových tvárnic. Nosné svislé konstrukce tvoří kontaktně zateplená konstrukce přepravních kontejnerů tvořená jejich profily a trapézovým plechem, kterou doplňují typové ocelové nosné prvky v místech otvorů. Střešní konstrukce je řešena analogicky. Konstrukce společenského objektu je z interiérové strany zateplena minerální vlnou v podpůrném roštu a ukončena pohledovou vrstvou z desek CETRIS.

Kontejnerová konstrukce tvořící obytný objekt je z exteriérové strany zateplena nástřikem z PUR pěny v barvě odpovídající barvě rámů oken. Analogicky bude provedena i střešní / stropní konstrukce. Objekt využívá vlastního zdroje vody z původní studny v zámeckém parku. Každá část má vlastní jímku na odpadní vody, ale v budoucnu půjde do přírodní čističky. Podlahové vytápění je řešeno pomocí tepelných čerpadel doplněných krbovými kamny a krbem s grilem a ohništěm.   

Foto: eArch

Foto: eArch

Generální partner
Hlavní partneři