Pochozí fontána s rejnoky

  • Autoři: Alexandra Koláčková
  • Země: Česká republika
  • Město: Zlín
  • Ulice, číslo: Lukovská 112
  • PSČ: 763 14
  • Datum projektu: 2015
  • Realizace: 2015
  • Materiál: keramika

„Lidé si mohou tato zvířata i pohladit a nakrmit. Pro rejnoky byl připraven bazén o objemu sto metrů kubických s průměrnou hloubkou vody zhruba jeden metr. Interiéry pavilónu doplňuje řada interaktivních prvků, které přiblíží jedinečný svět moří a oceánů a nechybí velkoplošná projekce pohybu rejnoků pod hladinou,“ uvedl Horský.

Idea výtvarného návrhu řešení venkovní plochy před Pavilonem rejnoků vychází z návaznosti na vizuální i haptický zážitek s živými rejnoky uvnitř pavilonu. Obdélníková plocha před pavilonem je určena k relaxaci návštěvníků a jejich rozptýlení při nárazové kumulaci zájemců o dění v pavilonu.

Snažila jsem se podtrhnout a umocnit dojem z expozice. Nepravidelně vydlážděná terénní vlna evokuje pohled na mořskou hladinu, v níž plují stylizovaní rejnoci. Dojem evokují vodní výstřiky jemného vodního rozprachu, osazené v dlažbě. Terénní vlna je stejně jako vnitřní expozice kontaktní a hravá.

Těla osmi plovoucích rejnoků jsou ručně modelována z keramické hlíny. Jedná se o vysoce vypálenou šamotovou hlínu určenou pro použití do exteriéru. Povrch je glazovaný. Těla rejnoků v rozpětí 100 až 120 cm jsou rozdělena spárami, které podpoří dynamiku naznačeného pohybu, celkový dojem stylizace rozčeřené hladiny a sjednocení s ostatní zvlněnou plochou. Trnovité ocasní ploutve jsou odlity z bronzu podle ručně vyrobeného modelu. Jednotlivé korpusy těl jsou pak osazeny do terénu a dodlážděny do vln nepravidelným žulovým odsekem.

Generální partner
Hlavní partneři