Studio KLAR - Yogapointy

Yogapoint od studia KLAR Foto: BoysPlayNice
  • Autoři: Václav Kocián, Zdeněk Liška
  • Ateliér: KLAR
  • Spolupráce: Tomáš Kocich, Michal Vajtr
  • Realizace: 2021
  • Zastavěná plocha: 35,8 m2

Zadáním bylo navrhnout univerzální objekt, který bude jedinečný, konstrukčně jednoduchý a umožní využívání i za nepřízně počasí. Vytvořit lehkou strukturu, která poskytne plochu pro cvičení jógy či pro jiný způsob cvičení a relaxace.

Při tvorbě konceptu pro nás byly podstatné základní elementy, kterými je možné jógu jako takovou popsat. Náš návrh se tedy snaží reflektovat stabilitu, lehkost, jednoduchost a svým materiálovým pojetím také určitou sounáležitost s přírodou. Cílem bylo navrhnout drobný objekt, který se bude jako prefabrikát osazovat na různých místech, ať už v městském prostředí, v rekreačních oblastech či v úplně volné přírodní krajině.

Naší odpovědí je malý pavilon s racionální konstrukcí, který nabídne prostor pro dvě cvičící osoby. Materiálovým a konstrukčním pojetím odkazuje na řemeslnou práci se dřevem, typickou pro oblast Beskyd a Jeseníků. Na čtvercové platformě stojí čtyři sloupy nesoucí rošt z fošen. Dřevěná plocha slouží jako pohodlná podložka. Symetricky rozmístěné sloupy svým tvarem navozují jistou lehkost až křehkost, přesto vnášejí do objektu stabilitu a spolehlivě nesou střešní rošt. Má funkci stínění, může se také překrýt lehkou transparentní krytinou. Návrh počítá se dvěma variantami velikostí, ta větší pojme až šest jogínů.

Konstrukci střechy tvoří rošt ze stínicích lamel. Jsou na sebe kolmé, vynáší je ocelový rošt tvořený dvojicí uzavřených dutých hranatých profilů. Rošt je vynášen čtveřicí dřevěných sloupů proměnného čtvercového průřezu. Sloupy jsou nejširší ve středu, ke krajům se zužují. Přechod sloupů a ocelového rámu byl zabezpečen pomocí kalichů kopírujících tvar sloupů. Sloupy se přesně vyfrézovaly a vlepily do kalichu tak, aby se vytvořil těsný spoj. Vlepení také brání vnikání vlhkosti do kontaktní plochy mezi kalich a dřevěnou hmotu sloupu. Sloupy jsou ukotveny pomocí ocelové patky s kalichem do železobetonových patek. Patky se kotvily pomocí šroubů lepených na lepidlo do betonu. Podlahu přístřešků tvoří dřevěné hranoly a prkna uložená na roznášecí betonové dlaždice. Založení přístřešků je plošné na základových patkách čtvercového půdorysu.

  • autor: *
  • publikováno: * 8. 12. 2021
Generální partner
Hlavní partneři