ÚŘAD PRÁCE Brno - město

  • Autoři: Jana Háyeková
  • Ateliér: Arch.Design
  • Země: Česká republika (Česko)
  • Město: Brno
  • Suma: 148 000 000.00
  • Měna: CZK
  • Realizace: 2013
  • Materiál: Fasádní desky - CEMBRIT
  • Vedoucí projektu: Ing. Roman Vrba

Návrh administrativní budovy, jejíž designový charakter utváří elegantní fasádní obklad Cembrit Cembonit, použitý jako finální vrstva provětrávaných fasád, vznikl pod vedením architektky Jany Háyekové. Při návrhu budovy byly použity moderní materiály a technologie, budova je tedy současná nejen díky vzhledu, ale zejména díky uplatněným technologiím.

BUDOVA URČENÁ LIDEM

Budova nabízí odpovídající prostory pro klienty i kancelářské a provozní prostory pro zaměstnance Úřadu práce. Dispozice objektů jsou navrženy tak, aby byla zachována co největší variabilita uspořádání kanceláří. Přístupy pro klienty jsou řešeny jako úrovňové, bezbariérové, bez ramp a schodišť, aby bylo zachováno maximální zpřístupnění široké veřejnosti. Objekt má šest nadzemních a jedno podzemní podlaží, dvě nadzemní podlaží jsou propojena vnitřním atriem, přímo osvětleným přes čelní stěnu objektu.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Architektonicky se jedná o jednoduchou hmotu, která v nadzemních podlažích částečně ustupuje za základní stavební čáru. Tím je vytvořen dostatečně velký nástupní prostor. Tato ustupující část je zdůrazněna prosklenou částí fasády, na kterou přímo navazuje prostor vnitřního atria. Celkové hmotové uspořádání objektu jasně akcentuje hlavní vstup osazený na středovou osu, nevytváří však monumentální portál, ale naopak negativním ustoupením hmoty má blíže k člověku, jednotlivci, kterému by měla stavba sloužit.

Jako hlavní motiv architektonické koncepce fasád je zvoleno střídání ploch tektonické fasády Cembrit Cembonit a hladké „skleněné“ plochy. Fasáda objektu je navržena ze vzájemně kontrastních ploch. Část hladká – prosklená fasáda, část tektonická s jednotlivými okenními otvory a pásovými okny, akcentovaná rohem u vstupního průčelí. Tato středová osa je navíc zdůrazněna dalším ustoupením hmoty na úrovni nejvyšších podlaží, kde je obdobně jako na vstupní stěně použito velkoplošné zasklení, zde se navíc uplatňují tmavě šedé obkladové desky ve formátu, který se blíží rastrování okenních výplní a v tmavém odstínu, který ještě umocní ustoupení hmoty jako takové.

ČLENĚNÍ A BAREVNOST FASÁDY

Většina ploch vnějších fasád objektu je řešena formou obkladu fasádními velkoformátovými deskami Cembrit Cembonit v kombinaci dvou odstínů – a sice zelenkavé a pískové. Desky Cembrit Cembonit s jemně broušeným povrchem jsou opatřeny ochrannou hydrofobizující vrstvou pro minimalizaci nasákavosti, což prodlužuje trvanlivost desek a tedy i fasády jako takové. Suterénní podlaží budovy vytváří nenápadnou základnu pro nadzemní podlaží – obklad v podobě gabionové stěny se vizuálně odlišuje od zbývající hmoty a v barevnosti i textuře navazuje spíše na okolní terén.

Použití desek Cembrit Cembonit, které slouží jako finální vrstva provětrávaných fasád, v jednotném zelenkavém odstínu dodává fasádě nenápadný rastr, jež nevnáší do plochy členěné okenními výplněmi další výrazný prvek, který by mohl již dostatečně členěnou plochu rušivým způsobem rozbíjet. Podélný rastr kontrastuje s vertikalizovanými okny čelního průčelí.

Hravým zpestřením fasády je náhodné umístění kontrastních světlých pruhů obkladových desek, které odlehčují a zjemňují jednoduchý a téměř symetrický tvar hmoty budovy.

Jemná barevnost fasády přechází z exteriéru i do interiéru. Zde jsou však na ochozu atria uplatněny desky z jiného materiálu.

Návrh interiéru tak rovněž ctí hlavní náplň budovy – a sice pomoc člověku. Prosvětlené atrium, snadná orientace i soulad architektonické formy exteriéru i interiéru, to vše napomáhá návštěvníkovi, pokud potřebuje využít služeb této instituce.

Generální partner
Hlavní partneři