zahrada v Řeži

Rámcem konceptu této rozlehlé tiché zahrady byl stávající lesní porost. Vzrostlé borovice se staly kostrou návrhu a veškeré navrhované úpravy probíhaly v duchu přirozeného vyznění celého prostoru v souladu s moderní architekturou domu. V lesním porostu byl doplněn podrost půdopokryvných výsadeb, kolem domu i okrasných travin a trvalek s celoroční proměnlivostí. Terénní úpravy byly projektovány tak, aby byl zachován výhled od domu.

Architektura domu je doplněna vegetační střechou z travin a suchomilných bylin a vegetačními nádobami s výsadbami muchovníků.

  • autor: *
  • publikováno: * 6. 6. 2017
Generální partner
Hlavní partneři