A

A8000 - Transformace okolí jezera Medard

Vizualizace proměny okolí jezera Medard Foto: A8000

Nový život Sokolovska

Proměna okolí jezera Medard je pozitivním signálem pro celkovou transformaci regionu Sokolovska, který dlouhodobě trpí odlivem obyvatel v produktivním věku a patří mezi místa s výraznými strukturálními problémy. Zároveň je jedinečnou příležitostí pro rozvoj celého Karlovarského kraje. Řešené území se nachází severozápadně od města Sokolov na území měst a obcí Svatava, Habartov, Chlum, Svaté Maří, Bukovany a Citice. Jde o ojedinělou a rozvojovou oblast v bezprostředním okolí nově vzniklého jezera Medard. To bylo vytvořeno v rámci rekultivace a revitalizace po ukončení těžby hnědého uhlí zatopením lomové lokality Medard – Libík. Těžba zde byla ukončena v roce 2000. Jezero pak bylo napouštěno v letech 2008 až 2016. Jeho rozloha dosahuje 493,44 hektarů, maximální hloubka pak 50 metrů. Nedaleko však leží také lom Jiří čítající 1300 hektarů, který by v budoucnu mohl být rovněž zatopen a proměněn na přívětivou vodní plochu.

Region v srdci Evropy

Unikátní koncepce přeměny lokality od ateliéru A8000 usiluje o změnu vnímání lokality. Právě ta může dlouhodobě nastartovat rozvoj celé oblasti. Jezero Medard a Sokolovsko připomínají Lipno a Lipensko před 30 lety. Mají však značnou výhodu – bohatého souseda Bavorsko a blízkost Prahy či Plzně. Evropa se dnes stále „zmenšuje“. Staví se vysokorychlostní tratě a dálnice. Sokolovsko disponuje skvělou dopravní dostupností v rámci střední Evropy. Do tří hodin se dostanete do Lipska, Mnichova, Drážďan, Norimberku i Prahy, za pouhou půlhodinu do Slavkovského lesa nebo Krušných hor. Výjimečná vodní plocha na výjimečném místě přináší také nové pracovní příležitosti. BMW zde staví vývojové centrum a Tesla Gigafactory zvažuje umístění nové továrny do lokality Staré Sedlo.

„Krásno, ale i funkce, ekonomika, ekologie a koncept smart green lokality, demografie a sociologie jsou klíčové pro zdárné budování kvality života území. Okolí jezera Medard je obrovskou příležitostí pro rozvoj celého Karlovarského kraje. Jiná zatopená jezera, jako například Milada v Ústeckém kraji, byla vždy řešena především pohledem krajinářské architektury a jako místo k rekreaci. Na tu samozřejmě myslíme také. Uvědomujeme si ale, že vyvážená kulturní krajina přináší nový život do lokality, který Sokolovsko potřebuje. Pro náš návrh byla klíčová především práce s daty a analýza toho, co je nejlepší z pohledu celkové transformace a investice. Jen tak se může místo rozvíjet skutečně zdravě a efektivně,“ vysvětluje architekt a zakladatel ateliéru A8000 Martin Krupauer.

6 pilířů rozvoje lokality

Stávající návrh rozvoje lokality, který byl součástí prezentovaného soutěžního návrhu, se opírá o šest základních témat, která vyzdvihují a rozvíjejí jedinečné možnosti místa. Výchozí princip je přitom jasný – znova vyšlechtit a zdokonalit to, co zde již bylo. Už v minulosti se totiž v okolí jezera Medard bydlelo.

 1. Volný břeh je všech

Příroda a volný BŘEH jsou pro všechny. Právě tak zní první pilíř rozvoje lokality. Zůstane nezastavěný a nabídne pěší a cyklistickou stezku. Uvažuje se o vyhlídkách na jedinečnou krajinu zachovaného přírodního rázu.

 1. Město, přístav a bydlení na vodě

Nová městská čtvrť MĚSTO „PŘÍSTAV“ využívá východní břehy jezera a již připravené terénní a břehové úpravy či dopravní infrastrukturu. Nabízí pestrou škálu bydlení včetně plovoucího bydlení. Chybět nebude marina, přístav, náměstí, molo a pěší promenáda s kvalitním veřejným prostorem, solitérními stromy a stromořadím i živým obchodním parterem.

Městys Svatava a město Sokolov se novou zástavbou zvanou „PŘÍSTAV“ pomyslně dotknou svého jezera. Atraktivní nábřeží s promenádou a přístavem navodí úchvatnou atmosféru pro vznik výjimečného sídla na pobřeží jezera Medard. Lze předpokládat, že při zpracování územní a urbanistické studie se tento vstupní pohled na rozvoj lokality ještě rozšíří o další přilehlé oblasti a rozvojové záměry všech dotčených obcí.

BYDLENÍ NA VODĚ se pak stane iniciátorem a pozitivní vlajkovou lodí celé proměny. Právě zde mohou proběhnout první úpravy v rámci etapizace komplexního projektu. První změny by mohly být vidět už do tří let.

 1. Dům „Ostrov“

Třetím pilířem je DŮM „OSTROV“. Ten představuje symbol transformace a revitalizace lokality jezera Medard, ale i celého Sokolovska a strukturálně postižených oblastí severních Čech. Moderní technologicky inteligentní budova 21. století doslova roste z vody. Objekt je totiž založen zhruba 16 metrů pod hladinou jezera. Nacházet by se zde mohlo například vědecké pracoviště zabývající se přeměnou hnědouhelných pánví, ale i ubytování, bydlení či kanceláře.

 1. Bydlení nad jezerem

BYDLENÍ NAD JEZEREM nabídne individuální bydlení, které je možné realizovat krok za krokem ještě před samotným naplánováním proměny celé oblasti. Návrh šikovně využívá hrany teras i samotné terasy, které vznikly původní těžbou při pohybu rypadla. Domov s úchvatnými výhledy na jezero a hřebeny hor v pozadí. Tak by se dalo shrnout bydlení u jezera Medard.                               

 1. Sport a rekreace

Chybět nebude ani SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ ZÓNA ležící v místě setkání současné i budoucí zástavby, dopravní infrastruktury a regionálně turistického koridoru kolem řeky Ohře. Snadno si zde lze představit zázemí pro loděnici, jachting či kiting.

 1. Smart lokalita

Udržitelnost je v dnešní době nevyhnutelným úkolem, před kterým stojí architekti. Posledním principem je proto SMART LOKALITA. Návrh od studia A8000 počítá s FOTOVOLTAICKOU ELEKTRÁRNOU, která vyrobí dostatek energie pro veškerou místní spotřebu, či dokonce více, a bude dodávat energii do veřejné sítě, VODNÍ PŘEČERPÁVACÍ ELEKTRÁRNOU, jež dokáže akumulovat přebytečnou energii, jak z fotovoltaické elektrárny, tak veřejné sítě, VĚTRNOU ELEKTRÁRNOU a AGROVOLTAIKOU.

 • Ateliér: A8000
 • Adresa:
 • Země: Česká republika
 • Město: Svatava
 • Projekt: 2022
 • Investor: Sokolovská uhelná
Generální partner
Hlavní partneři