C

City West

Administrativní čtvrť City West v blízkosti stanice metra Stodůlky je uspořádána kolem centrálního náměstí, které tvoří hlavní urbanistický prvek projektu. Domy, přiléhající k náměstí obchodními prostory a restauracemi, mají příbuzný architektonický ráz, jasně zde můžeme číst opakovatelnost, univerzalitu, propojitelnost a řád. Toto území Západního Města se již od počátku rozvíjí podle jasně dané urbanistické koncepce, vytvořené ateliérem AHK architekti.

Dům Krystal

Jediná stavba, která narušuje jinak harmonický řád celkového rozvržení, je tzv. dům Krystal, sídlo společnosti Siemens. Je to jedna z prvních budov, která v novém areálu vznikla a viditelně ční nad okolním terénem. Svou dominantou představuje jakýsi maják této administrativní čtvrti.

Domy B – Siemens a další

Krystal je propojen proskleným mostem s pěti pravidelnými křídly dalšího objektu, kde pokračuje administrativní zázemí společnosti Siemens a dalších společností. V přízemí budovy se nacházejí obchody, čelo domu tvoří stěnu náměstí s velkou restaurací a navazujícím venkovním posezením, díky kterému tento veřejný prostor ožívá.

Centrála KB

Po zmiňovaném domu Krystal byla jednou z dalších budov centrála Komerční banky, dokončená v roce 2012. Budova je zvenku sice velmi střízlivá, pod slupkou fasády však více než zajímavá. Již při příchodu k ní vnímáme snahu architektů navrhnout přehledný, úsporný a neokázalý dům, který bude přátelský ke svým uživatelům. To potvrzuje i to, že architekti věnovali dostatečný prostor odpočinkovým zónám v okolí budovy. Díky půdorysu v podobě písmene „H“ dosáhli efektivního rozmístění pracovních míst s ohledem na zajištění kvalitního denního osvětlení a navíc vznikla polouzavřená atria, kam tvůrci umístili zeleň a ve velkých květnících i stromy. Oživením interiéru jinak účelného jednoduchého domu je reprezentativní světlá vstupní hala přímo propojená s pobočkou, konferenčním centrem a jídelnou pro zaměstnance. Součástí haly je i veřejně přístupná kavárna, což přirozeně propojuje život na nově vzniklé plaze s provozem bankovního domu.

Centrála Vodafone

Obdobně byl koncipován i návrh nejmladší budovy administrativního celku, a sice sídla společnosti Vodafone. I v tomto případě jasně vnímáme jednoduchou základní hmotu objektu spolu se střízlivou barevností a velkou prosklenou plochou čelní fasády propojující interiér s exteriérem.

Architektura přátelská k lidem

Společným jmenovatelem většiny budov v okolí centrálního náměstí je otevřený parter s prosklenými stěnami, který tvoří přirozený přechod mezi interiérem budov a prostorem náměstí. Jednotlivé instituce sídlící v těchto objektech tak přívětivě vítají svého potenciálního návštěvníka. Prostor náměstí s fontánami a zahradními jezírky i střízlivý architektonický výraz budov ctí původní plán projektu vytvořit živé město s důrazem na komfort jeho obyvatel, dostatečné množství zeleně a šetrnost k životnímu prostředí.

Harmonie podtržená liniemi

Fasády budov jsou neokázalé, tvořené pásovými okny mezi plnými plochami v elegantním šedém odstínu s barevným akcentem obkladových desek. Výrazným architektonickým prvkem, který se opakuje v různých podobách u jednotlivých budov, je motiv rámu. V případě rytmicky členěné hmoty Komerční banky rám opticky svazuje jednotlivá křídla budovy, šedou plochu fasády Vodafonu pro změnu osvěžují opakující se bílé rámy, probíhající přes několik podlaží.

Inteligentní prostředí

Při navrhování i stavbě budov se dbalo na jejich dopad na životní prostřední a množství energií, které v průběhu svého života spotřebují. Díky tomu získala stavba sídla Komerční banky jako jedna z prvních v Praze mezinárodní certifikaci BREEAM pro ekologicky šetrné budovy s hodnocením ‚Very Good‘. Nová kancelářská budova Vodafone pak dosáhla v rámci certifikace LEED úrovně ‚Silver‘.

Je téměř samozřejmostí, že u takových moderních administrativních budov, využívajících nejpokrokovější technologie, bylo využito také inteligentních systémů pro řízení osvětlení a stínicí techniky. Ty reagují na aktuální světelné podmínky a zohledňují také tepelnou pohodu uvnitř kancelářských prostor. Zaměstnanci se tak rozhodně nemusí bát ani přílišného letního chladu, který v překlimatizovaných prostorech vzniká.

Práce s 3D modelem

Moderní a sofistikované přístupy při návrhu budovy byly uplatněny i při samotném projektování. Architektonický tým ateliéru AHK Architekti vytvořil částečný 3D model objektu, vytvořený v programu Allplan společnosti Nemetschek, se kterým se pak pracovalo převážně na úrovni jednotlivých podlaží. Vzhledem k velikosti objektu a častým změnám v průběhu projektu nebyl vytvářen kompletní 3D model celé budovy, i tak však byla práce na základě prostorového modelu jednodušší oproti klasickým způsobům projektování čistě ve 2D.

Projekt Administrativní čtvrti City West dokazuje, že je i v českých podmínkách možné stavět dobře a energeticky efektivně.

Stavba byla vyprojektována pomocí BIM systému Allplan.

  • Ateliér: AHK architekti
  • Adresa:
  • Země: Česká republika
  • Město: Praha - Stodůlky
  • Datum projektu: 2007
  • Realizace: 2015

Související ateliéry a firmy

Generální partner
Hlavní partneři