D

Dům ve městě

Dům ve městě

Lukáš ErbanAteliér Cikán

Smíchov – ještě v první polovině 19. století jako malebné předměstí, jež je utvářeno okrasnými zahradami lemujícími šlechtické letohrádky a drobnou zástavbu obce spolu s prastarým kostelíkem sv. Filipa a Jakuba. Jeden z nejvýraznějších mezníků se stává období industrializace, které radikálně mění charakter zdejšího prostředí. Ze zahradních ploch při břehu řeky postupně vznikají rozsáhlé manufaktury v čele s Ringhofferovými závody. Ve vrcholném období průmyslového boomu se zde už nachází široké spektrum bytové výstavby, a to od honosných vil až po velké množství družstevních činžovních domů. Historický vývoj let dalších však tomuto trendu příliš nesvědčil. Vzhledem k politickým a ekonomickým změnám dochází k postupnému zániku jednotlivých fabrik a z průmyslového centra se stává centrum obchodní.

Navrhovaný dům se stane součástí nové blokové zástavby. Zástavby, která by se měla stát dalším mezníkem při tvorbě budoucí tváře této lokality. Cílem je navrhnout důstojný městský dům, pro jednoho investora, jehož hlavním lákadlem je specifická kvalita v celkovém prostorově zajímavém a provozním řešení. Kromě bydlení by měl návrh v místě vytvořit i nové pracovní příležitosti, které vedou ke zvýšení životaschopnosti a atraktivity dané lokality. Dům bude rentabilní.

Investor je obchodníkem s fototechnikou a jedním z jeho základních požadavků bylo vytvořit velkorysé, prosvětlené a vzdušné komerční prostory, které budou maximálně těžit ze své lukrativní situace v parteru. Ty také zasahují do suterénu, kde se nachází konferenční místnost. V parteru je dále situován průchod, který zajišťuje komunikaci mezi ulicí a vnitroblokem a vertikální komunikace v podobě výtahu a schodiště.

V dalších podlažích sehrála významnou roli orientace domu sever-jih, kdy severní fasáda směřuje čelem do ulice a jižní k vnitrobloku. Stavba obsahuje 1 loft (pro majitele), 4 mezonety a 2 byty, které se hlavními prostory otevírají do jižní části fasády, dále 2 univerzální prostory (kanceláře/ateliér/ordinace), které využívají fasádu severní. Vysoký důraz byl kladen také na flexibilitu jednotlivých prostorů – 3 podlažní komerční prostory mohou fungovat jako 2 nezávislé celky. Univerzální prostory mohou opět sloužit jako nezávislé celky nebo mohou být napojeny na koncové jednotky mezonetu a loftu, což vytváří další pracovní příležitosti a zvyšuje diverzitu celého objektu. Mohou tu tak fungovat i rodinné firmy, či jinak sdílené komunitní prostory. Z vynechané hmoty objektu se stávají pobytové terasy, které slouží jako vnitřní veřejný prostor. Zcela otevřené zážitkové schodiště nabízí zajímavé průhledy na obě světové strany. Všechny vnitřní poloveřejné komunikace jsou navrženy tak, aby šel uživatel domu vždy za světlem.

Prostorové a světelné příležitosti poskytují vertikální skleněné skládací dveře. Míra intimity se nastavuje neprůhlednými závěsy. V návrhu hraje významnou roli i zeleň, kdy terasy v sedmém podlaží zastupují zahrady rodinných domů a severní fasáda disponuje integrovanými truhlíky s vysokou trávou Miscantus, které tak i opticky znázorňují strukturu vnitřní dispozice. Společná kolárna, dílna a kóje jsou umístěny v suterénu. Parkování v celém bloku je zajištěno za pomocí dvou sdílených parkovacích domů.

Video, kterým autor představuje svůj projekt.

za porotu Kamila Amblerová:

Jasné a přesně specifikované zadání, konkrétní parcela. Odpovědí je jednoduchý koncept, čisté dispoziční řešení. S elegancí a lehkostí navržený svébytný polyfunkční dům s funkcí obchodní ve svém dvoupodlažním parteru, bydlení v kombinaci s ateliéry/kanceláří/ordinací ve vyšších patrech. S přesahem v nastíněném řešení interiéru. Silnou stránkou je určitě i jeho funkční variabilita a důraz na kvalitní pojetí většinou podružně řešených společných prostor a vnitřních komunikací. Presentovaný čitelnou a rychle pochopitelnou formou, která je celému ateliéru Cikán, zdá se, vlastní. Z širšího výběru projektů z tohoto ateliéru, vytipovaných na nominace, tento zůstal nakonec osamocený díky faktu, že nikdo z nás neměl nic, co bychom tomuto návrhu mohli vytknout. Jen si přát, aby takový dům byl realizován.

Generální partner
Hlavní partneři