K

Květná zahrada v Kroměříži

Prioritou stavební části projektu NCZK byla Květná zahrada a její obnova vyrůstající na pozadí různorodých metodických pokynů a výzkumů v oblasti historických zahrad a parků (stavby, konstrukce, cestní síť, zeleň, vodní režim atd.). Základním cílem vzorové obnovy zahrady byla rehabilitace zanedbaných ploch podle dostupné ikonografie a současného stavu poznání.

Podstatná část finančních prostředků byly věnována do té doby návštěvnicky nepřístupným, zaniklým či zdevastovaným plochám a objektům rozmístěným po obou stranách vstupu do zahrady. Zaniklé části areálu – Holandská a Pomerančová zahrada – byly obnoveny jako zahrada v zahradě, tedy rekonstrukcí a vložením původních drobnějších celků do širšího pozemku vzniklého až počátkem 18. století. Zbylý obvodový pás byl pojednán jakou soudobá zahradní architektura v historickém prostředí.

Celkovou rehabilitací si prošel i vstupní objekt spolu s oběma skleníky – Teplým i Studeným, které byly v havarijním stavu. Tímto krokem také došlo ke kvalitnějšímu zajištění návštěvnického servisu – vstupní objekt byl doplněn stálou expozicí o historii zahrady spolu pokladnou, sociálním zázemím a bookshopem.

Dále pak došlo ke zřízení pracoviště pro edukační pracovníky a vybudování multifunkčního sálu, který bude sloužit pro pořádání kurzů a přednášek. Teplý skleník byl kompletně repasován a opatřen reprezentativní expozicí rostlin. Studený skleník po celkové obnově může plnit vedle své přirozené funkce k uskladnění rostlin během zimních měsíců i funkci sálu pro pořádání velkých kulturních podniků.

Nejintenzívnější proměnou a současně i zpřístupněním prošel zahradnický provoz, který zajišťuje kvalitní údržbu a péči o rehabilitované plochy obou zámeckých zahrad. V místech dnešního zahradnictví – původně barokní bažatnice – vyrostl moderně pojatý skleník, který výrazně podpořil opětovně definovanou podélnou kompoziční osu.

Atraktivní Králičí kopec byl znovu vybudován na původních základech a nově zpřístupněnou osu ukončuje opravená voliéra Ptáčnice s obnoveným okolním bazénem. Současně došlo k rehabilitaci všech barokních staveb zakomponovaných do přilehlé ohradní zdi

Veškeré nově upravované plochy byly doplněny zahradními úpravami vycházejícími z historických souvislostí. V prostoru Štěpnice opraveny oba původní pstruží rybníky s balustrádami.

Generální partner
Hlavní partneři