A

Arcibiskupský zámek v Kroměříži

Prioritou projektu NCZK bylo dispoziční a funkční scelení zámku a jeho organizačních jednotek spolu s vytvořením dvou stálých expozic pro návštěvníky či frekventanty centra.

První ze stálých expozic – vstupní – byla zřízena v přízemí zámku a slouží spolu s navazujícími pokladnami a giftshopem k základnímu styku s návštěvníkem a celkovému získání informací o zámeckém areálu, obou zahradách a projektu NCZK.

Druhá expozice tzv. Kabinet zahradní kultury mapuje bohatou historii Květné a Podzámecké zahrady a současně doplňuje druhé patro zámku, které tak je věnováno především prezentaci (obrazárna, knihovny, expozice, krátkodobé výstavy) a odborné správě (badatelské centrum, knihovna, depozitáře) unikátních zámeckých sbírek.

Výstava poprvé představuje širší veřejnosti formou stálé expozice historické materiály (plány, kresby, grafické listy, obrazy, sochy aj.) týkající se nejen obou zdejších zámeckých zahrad, ale i předních evropských zahradních areálů v rozmezí od 16. do 19. století. Atraktivními exponáty jsou i dva rozměrné modely obou zámeckých zahrad z jejich vrcholných období.

Generální partner
Hlavní partneři