M

M2AU - Vítězný návrh rekonstrukce Škroupova náměstí v České Lípě

Škroupovo náměstí má svůj specifický charakter, navazuje na hlavní reprezentativní veřejné prostranství města. Je typické poklidnou a zároveň živou atmosférou. Je to místo, kde se pořádají trhy, které využívají školáci a které má příjemný obytný parter. Jednotlivé vrstvy návrhu vychází z historického vývoje, potenciálu místa a současných potřeb veřejných prostranství. 

Abstrakce kostela

Těžištěm je centrální otevřený prostor umožňující pořádání společenských a kulturních událostí. 

Dominantou náměstí byl farní a děkanský kostel sv. Petra a Pavla spolu s budovou děkanství. Kostel několikrát změnil svou podobu a půdorysnou stopu, na konci 18. století vyhořel a již nebyl obnoven. 

Nekopírujeme doslovně historickou stopu kostela, ale objekty v návrhu připomínáme využitím jiného formátu dlažby. Její postupné shlukování k předpokládanému středu objektů vytváří rovinný prostor pro pořádání trhů. 

Foto: eArch

Rastr stromů

Otevřený prostor náměstí je doplněn skupinou stromů, která vytváří příjemný stín a vybízí k posezení. Lavice využívají přirozeného spádu a tím umožnují posezení malým i velkým návštěvníkům.  Na místě bývalého děkanského domu je rastr přerušen. Změna dlažby umožňuje pořádání komorních společenských akcí. 

Zelená bordura

Po obvodu náměstí je vytvořen prostor pro zahrádky kaváren, vináren a restaurací, doplněný zelenou bordurou drobných stromů. Stromořadí jsou ukončena dvojicí majestátních platanů, které vytváří pomyslnou bránu. Z výškové úrovně náměstí prostor uzavírají, z pohledu ulice lákají vstoupit.

Druhový výběr stromů přináší na náměstí dynamiku a proměnlivost během roku. Při navrhování byl kladen důraz na dlouhou životnost a schopnost přizpůsobení se měnícím se nárokům na využívání náměstí. 

Hodnocení poroty: Porota výslovně kladně hodnotí dobře využitelný, dostatečně velký víceúčelový prostor v rovinaté části náměstí a kvalitní výtvarné zachycení historické stopy kostela, zvonice a děkanského domu. Doporučuje zároveň doplnit náměstí o výraznější vodní prvek a další mobiliář včetně laviček s opěrkami. Koncepčně správné dopravní řešení náměstí by se mělo přepracovat tak, aby ulice Prokopa Holého fungovala obousměrně. Porota dále oceňuje jednoduché materiálové řešení a dobrý přístup k modrozelené infrastruktuře. Schodiště u ulice Jindřicha z Lipé je vhodně doplněno o dvojici platanů. Pro následující dopracování porota dále doporučuje zvážit zachování stávajících hodnotných stromů a revidovat umístění nových s ohledem na archeologické vykopávky, stejně jako jejich druhový výběr tak, aby potvrdily pobytový ráz náměstí.

Foto: eArch

Autory návrhu je atelier M2AU ve spolupráci s Musálek architekt, a krajinářskou architektkou Lýdií Šušlíkovou.

Generální partner
Hlavní partneři