M

Martin Skoček - Byt PC

Interiér bytu je výsledkom snahy dosiahnuť konsenzus medzi nastavením štandardu developerského projektu a “neštandardu” predstavy o výsledku. Vzhľadom k tomu, že návrh nespĺňal žiadnu kategóriu klientských zmien bolo nutné docieliť skolaudovateľný kompromis. Jeho hlavnou ambíciou bolo v čo najväčšej miere zachovať materialitu hrubej stavby v celkovej koncepcii bytu. Zdanlivo komplikovaná pôvodná dispozícia sa tu ukázala ako veľmi tvárna a jedinečná. Do zdarilého výsledku konverzácie sú v samotnom riešení iba vkladané funkčné objekty odzrkadľujúce životný štýl používateľa.

Byt PC, Martin Skoček Architekt/ Martin Skoček, Lucia Uhnáková, Alan PrekopFoto: Matúš Bence

Byt PC, Martin Skoček Architekt/ Martin Skoček, Lucia Uhnáková, Alan PrekopFoto: Matúš Bence

Byt PC, Martin Skoček Architekt/ Martin Skoček, Lucia Uhnáková, Alan PrekopFoto: Matúš Bence

Byt PC, Martin Skoček Architekt/ Martin Skoček, Lucia Uhnáková, Alan PrekopFoto: Matúš Bence

Generální partner
Hlavní partneři