P

Petr Danda - Rekonstrukce restaurační zahrady Hoja

Nízkorozpočtovou rekonstrukci zahrady taiwanského bistra Hoja Pot ve Šrobárově ulici v Praze doprovázela od začátku myšlenka: Jak navodit atmosféru taiwanského venkova nejen na talíři, ale i v prostředí kolem - v tomto případě v zákoutí jednoho z vinohradských vnitrobloků?

Venkov Taiwanu se vyznačuje hornatou vulkanickou krajinou se zástavbou z pohledového betonu, starších zděných staveb či tmavých dřevostaveb z období japonské koloniální nadvlády, vše doplněné o různé ocelové či plechové doplňky. Prvky ve veřejném prostoru jsou obvykle seskupené do lehkého chaosu, který ale vykazuje určitou harmonii, stejně jako vše obklopující zeleň džungle.

Rekonstrukce restaurační zahrady Hoja, Petr Danda © Matěj Křeček, Petr Danda

V návaznosti na tento koncept a z důvodu nízkého budgetu se návrh snaží využít co nejvíce stávajících prvků, jako jsou opěrná zeď, variace zahradního nábytku, odhalení a nastavení schodiště z betonových tvárnic či využití plechu ze starých stolů pro oddělení záhonů a pochozí plochy. Stará dřevěná podlaha musela být z důvodu havarijního stavu odstraněna. Pro novou pochozí plochu byl zvolen tmavý stavební štěrk. Stávající opěrná zeď byla zbavena staré omítky, aby tak odhalila svou původní krásu připomínající zarostlé venkovské ruiny. Ocelové kari sítě, které se obvykle používají jako výztuž do betonových desek, byly natřeny na černo a připevněny do opěrky, aby po nich mohly šplhat rostliny z nově zřízeného podélného záhonu při patce opěrné zdi.

Rekonstrukce restaurační zahrady Hoja, Petr Danda © Matěj Křeček, Petr Danda
Naproti vstupu na zahradu bylo navrženo pódium sloužící pro čajové ceremoniály, hudební performance, představování jídel či jako hrací koutek. Pod pódiem se skrývají zdroje světla, které vrhají stíny rostlin na opěrnou zeď za nimi.

V západní části byla z betonových tvárnic zkomponována vyvýšená konstrukce připomínající domovní svatyni - tradiční prvek v taiwanských restauracích a domovech, na které se vzdáva úcta předkům a ochranným bohům - zde plní funkce odpočinkového sezení po jídle a jako výstavní prostor.

Rekonstrukce restaurační zahrady Hoja, Petr Danda © Matěj Křeček, Petr Danda

Pro oddělení zahrady od prostoru popelnic (bytového domu) byla v této části plotu navržena a svařena ocelová mřížová konstrukce z betonářské výztuže o průměru 8 mm. Uspořádaná je do 30 cm ocelových kostek, které přesahují dřevěný plot a jsou podepřené květinovým záhonem z betonových tvárnic. Konstrukce opět poskytuje oporu popínavým rostlinám, které postupně prorůstají mřížovinou a tvoří tak pohledovou i čichovou bariéru oddělující popelnice a zároveň obklopují hosty zelení.

Rekonstrukce restaurační zahrady Hoja, Petr Danda © Matěj Křeček, Petr Danda

Rekonstrukce restaurační zahrady Hoja, Petr DandaFoto: Matěj Křeček, Petr Danda

Rekonstrukce restaurační zahrady Hoja, původní stavFoto: Matěj Křeček, Petr Danda

Rekonstrukce restaurační zahrady Hoja, Petr DandaFoto: Matěj Křeček, Petr Danda

  • Autoři: Petr Danda
  • Adresa:
  • Země: Česká republika
  • Stavebník: Taiwanské bistro Hoja Pot
  • Město: Praha 2 – Vinohrady
  • Ulice, číslo: Šrobárova 9
  • PSČ: 13000
  • Realizace: 2020
  • Užitná plocha: 108.00m2

Související architekti

Generální partner
Hlavní partneři