P

Projekt proluka

Do tohoto projektu jsem o krymské ulici nikdy neslyšel. Ulici jsem vnímal jako každou jinou. Když jsem začal získávat informace dozvěděl jsem se že v této ulici dokonale fungují sousedské vztahy. Existuje zde jakási komunita sousedů z krymské. Ulice funguje jako místo pro setkávání a pořádání akcí a proluka ,jak zde říkají chybějícímu bloku domů,je jejím vyvrcholením.

Říká se že příležitost dělá zloděje,když bych to převedl na situaci krymské, otevřenost místa může být jedním z hlavních důvodů vzniku této komunity lidí. Toto místo má zvláštní náboj, atmosféra otevřeného bloku ve mně vyvolává pocit volnosti. Je mi jasné, že to zde musí zůstat.

Při promýšlení projektu my šlo o zachování té neuchopitelné energie která zde je a transformovat jí do hmoty. Od počátku jsem věděl že hmota nesmí být pevná,protože by uzavřela prostor a pocit volnosti by se vytratil. Zároveň každý tuší že zde něco chybí a je potřeba to něco doplnit . Můj záměr byl vytvořit objekt který opticky doplní ulice a zároveň udrží louku otevřenou. Svým zásahem ztvárňuji to co zde cítím.

Na volnou plochu umístím subtilní strukturu, která znásobí plochu a nabídne další možnosti používání prostoru. Hmoty umístěné v této struktuře zmenšují měřítko, jsou umístěny tak aby se zde člověk cítil příjemně a zároveň plocha louky zůstala.

Objemy jsou vytvořeny vypnutím látky, která je dostatečně flexibilní. Jsou zde nosiče zeleně, které vytvářejí vysuté zahrady Tento objekt by se měl chovat jako organismus, reflektující své blízké okolí, měli by se do něj propsat potřeby lidí, jejich používání daného objektu

Výsledky ceny Ještěd F kleci #11 najdete ZDE.

Cenu Ještěd F kleci pravidelně uděluje liberecká Fakulta umění a architektury TUL. Oceněny jsou nejlepší práce, které na půdě této školy v daném semestru vznikly.

  • Autoři: Jakub Dvořák
  • Adresa:
  • Země: Česká republika
  • Škola: FUA TU Liberec
  • Město: Praha
  • Ulice, číslo: Krymská
  • Datum projektu: 2013
Generální partner
Hlavní partneři