Q

Qarta Architektura - Revitalizace zimního stadionu v Opavě

Vysoká pozice bruslení v Opavě 

Ledová plocha pro bruslaře se zázemím šaten byla v Opavě zřízena už po polovině 19. století a po Vídni a Budapešti patřila k největším v habsburské monarchii. Bruslařské sporty, ke kterým se brzy přidružil lední hokej, v Opavě dosáhly mezinárodní úrovně. V roce 1908 Opava dokonce hostila mistrovství světa v krasobruslení. Tehdy se ještě užívala přírodní ledová plocha stejně jako v roce 1928, kdy zde krasobruslaři bojovali o evropský mistrovský pohár.

Od poloviny 30. let 20. století se připravovala stavba zimního stadionu, k realizaci však došlo až po druhé světové válce. Nad částí původního přírodního kluziště byla v letech 1956–1957 za pomoci ocelových vazníků zbudována střešní konstrukce, díky čemuž mohla být zprovozněná krytá plocha s umělým chlazením. Následovala dostavba zázemí, tribun a hotelu. Nejrůznější nekoncepční úpravy, které probíhaly od 60. až do konce 80. let, přispěly spolu s chátráním budovy k současnému tragickému stavu objektu. Důsledkem je mimo jiné ztráta příznivců a motivace pro rozvoj tohoto sportu u opavské mládeže.

Pohled ze západní části kluziště směrem k východu - 30. léta 20. stol.. Zdroj: archiv Slezského zemského muzea

„Stávající zimní stadion, který dávno přestal stoprocentně plnit svou funkci, se postupem let stal velkou ostudou Opavy. Jedná se o nepřehlednou změť mnoha úprav, dostaveb a přestaveb, která dávno nefunguje. Neposkytuje ani základní komfort, který hráči, ale i návštěvníci haly očekávají. Jsem proto moc rád, že se po letech konečně začalo s touto významnou budovou něco dělat a že ve městě vyroste moderní, architektonicky velmi zajímavý dům. Těším se na to,“ říká primátor Opavy Tomáš Navrátil s tím, že město neplánuje jen dílčí rekonstrukci, ale zásadní přestavbu této významné budovy. „Opava byla vždy hokejové a bruslařské město a zásobovala nejvyšší soutěž a reprezentaci talentovanými odchovanci. Právě na toto období chceme navázat, a to tím, že nejvyšší prioritou klubu bude kvalitní výchova hokejové mládeže. Díky podpoře statutárního města Opava, rekonstrukci zimního stadionu a především vytvoření nového potřebného sportovního zázemí bychom se tomuto cíli začali po letech tápání konečně přibližovat. Opava si moderní stadion určitě zaslouží!“ uvádí jednatel Hokejového klubu Opava Dalibor Bárta.

Tréninkové centrum, pohled od parkoviště, vizualizace, Monolot studio

Efektivní a vyspělé sportovní zázemí

Zásadním úkolem obnovy areálu je vytvoření sportovního zázemí, které bude sloužit nejen současným potřebám výcviku mládeže, ale také veřejnému a komerčnímu užívání haly. 

Nová vybavenost je integrována do moderní třípatrové budovy, která nahradí stávající dlouhodobě nevyhovující zázemí. Propojení na každodenní provoz haly je navrženo přehledně, transparentně a jednoduše.

Nově budou vytvořeny plochy pro nácvik střelby, stability, rychlosti bruslení a startů za kotoučem. Prostor pro nácvik hokejových dovedností je koncipován s ohledem na pořádání mládežnických kempů. Stravovací zázemí kempů bude oddělené od vlastní restaurace, výhledem z patra se propojí výcvikový prostor s ledovou plochou. 

Tréninkové centrum hokejových dovedností – malá umělá plocha, vizualizace, Qarta architektura

Tréninkové potřeby doplní moderní prostory pro posilování a malá tělocvična. Důraz je dán rovněž na regeneraci, která je určena pro všechny věkové kategorie. Zahrnuje masážní kabiny, finskou a parní saunu, ochlazovací bazén a místo pro relaxaci. 

Prostorově efektivní a technicky funkční šatny jsou řazeny vedle sebe a zohledňují kategorie hráčů, z prostorových důvodů se však počítá s částečným rotačním systémem využití. Nově je k dispozici zázemí pro komerční využití, tzv. hobby hokej.

Základním parametrem návrhu je přehlednost. Přístup do ikonicky pojaté vstupní haly ze strany parčíku je součástí hlavní komunikační osy celého prostoru. Nově koncipovaný prostor nabízí vytápěné zázemí s toaletami a bufetem pro fanoušky hokejových zápasů. Význam prostoru navrhujeme podpořit umístěním trofejí, které byly dříve pouze součástí VIP zóny.

Šatna pro veřejnost, průhled do haly, vizualizace, Qarta architektura

Architektura revitalizace: kontinuita i kontrast

Revitalizace areálu počítá s obnovou historické haly z 50. let 20. století s důrazem na technicistní industriální kvalitu objektu. Respektujeme původní železobetonovou konstrukci s ocelovými rámy, navrhujeme však odstranění ocelových tribun. Celkově zklidněný a přehledný prostor vytvoří dojem hokejové arény, navrátí pocit velkoleposti. Část přízemí haly bude prosklená, aby vtáhla zájem kolemjdoucích k dění uvnitř.

Architektonické ztvárnění novostavby je odlehčené a současně účelné, kontrastní vůči původní, v průběhu času přestavované hmotě objektu. Lamely před skleněnou fasádou tvoří zajímavou figuru a odkazují na charakteristický prvek původní haly – ocelový vazník. Podsvícení lamel umožní slavnostní osvětlení celého areálu.

Výstavba ocelového skeletu konstrukce krytého kluziště realizovaná ve druhé polovině roku 1956. Zdroj: archiv Slezského zemského muzea

Materiály použité při rekonstrukci zimního stadionu jsou vybrány s ohledem na životnost i architektonický výraz. Přednostně je počítáno s užitím přirozeného působení přiznáním jednotlivých materiálů, jako je pohledový či konstrukční beton, režné zdivo z cihel nebo bloků, podlahy povlakové, stěrkové i ve formě broušený beton, akustické zavěšené podhledy v přírodních tónech, v kontrastu pak ocelové konstrukce s nutností nátěru ve výrazné barevnosti. Industriální styl bude podpořen i přiznáním tras všech technologií, koncové prvky budou podvěšeny pod stropy či vedeny po stěnách mimo dosah diváků.

„Příkladů zdařilé revitalizace velikostně podobných stadionů je v zahraničí celá řada. Přitom je vždy třeba respektovat historii a specifika místa, revidovat a obnovit jeho společenské vazby. Historickou halu je třeba revitalizovat, nikoli nechat zchátrat a nahradit novým objektem,“ dodává architekt David Wittassek, spoluautor návrhu rekonstrukce a rovněž bývalý hráč hokeje v Opavě.

Krytá ledová plocha během finalizace dostavby © Josef Solnický, Slezské muzeum, 1957, archiv Slezského zemského muzea

Foto: EARCH
Pohled do haly, obnova původní haly, vizualizace, Qarta architektura

Generální partner
Hlavní partneři