R

Rekonstrukce náměstí ve Frýdlantu

Hlavní ideou návrhu rekonstrukce frýdlantského náměstí bylo vytvořit volnou svobodnou plochu, nezastavěný a výrazně nečleněný veřejný prostor, jednoduše náměstí, které umožní obyvatelům a návštěvníkům města konat zde všemožné aktivity.

Použitím tří typů dlažeb, dvou druhů kamene a kladení byly v ploše náměstí odlišeny různé typy prostorů. Náměstí bylo realizováno jako bezbariérové s vyjímkou povrchů parkovišť.

Centrálni část náměstí je z výše zmíněných důvodů zcela volná. Této obdelníkové ploše, ale zároveň celému náměstí dominuje kašna se sochou Albrechta z Valdštejna. Kašna, přetékající obří mísa z liberecké žuly, ve své hladině odráží siluetu sochy Valdštejna, postavené na samostatném žulovém podstavci vedle kašny. Bronzová socha z původní Valdštejnské kašny z roku 1914 spolu s novou kašnou tvoří nedílnou osvětlenou kompozici. Dominanta náměstí je situována při jeho severní straně na ose Kostelní ulice a opticky rozděluje centrální část na dvě poloviny. Rozdělení náměstí může být výhodné pro různé provozní využití, v případě konání trhů nebo pořádání koncertů a divadelních představení.

Centrální část náměstí je jasně definovaná výraznějším typem tmavé čedičové dlažby, novým veřejným osvětlením a městským mobiliářem (informačni tabule, lavičky, koše, stojany na kola, pítko...) umístěným po jeho obvodu. V jednolité čedičové ploše lze nalézt půdorysnou stopu bývalé radnice vyskládanou z původních čedičových kostek. Základy renesanční radnice byly objeveny při realizaci náměstí během archeologického výzkumu.

Prostor před současnou radnicí, v severozápadní části náměstí, je reprezentativní plochou pro shromaždování obyvatel. V jeho volné části vedle čtyř dřevěných stožárů vlajkoslávy se znakem města lze umístit mobilní pódium.

Opačná, jihovýchodní čast náměstí s platany a lavičkami je pobytovou zónou, kde kavárny a restaurace provozují letní zahrádky. Obě protilehlé části jsou vydlážděny stejným typem velkoformátové žulové dlažby.

Do drobné žulové dlažby chodníků okolo centrální části náměstí se abstraktním způsobem promítá historická parcelace náměstí. Komunikace pro automobilovou dopravu a parkovací stání na severovýchodní a jihozápadní straně náměsti jsou od pěších komunikací odlišeny jiným typem kladení žulových kostek.

ENReconstruction of the square, Frýdlant – The main idea of the renovation design of the square in Frýdlant was to create free space, a vacant and not distinctly articulated public space, simply a square, which will allow residents and visitors to perform all kinds of activities here. Within the square, different types of spaces were distinguished by using three types of pavement and two kinds of stone and paving patterns. The square is barrier-free except for the surface of the parking lots. The division of the square can be useful for a variety of operational uses, in the case of markets or concerts and theatrical performances. The paving of the sidewalks bordering the central part of the square with small granite pavers reflects historical allotment. – viz časopis ARCHITEKT 05 06/2012

Generální partner
Hlavní partneři