V

Valley House

Dům Valley House je svým tvarem i funkcí přizpůsobený údolí, které se táhne od severu k západu. Z domu je vidět na nedaleké město a řeku, a právě tento jedinečný výhled byl motivací pro stavbu v tomto místě.

Dům byl navržen jako jednolitý objekt propojený s profilem údolí, přičemž hlavní pozornost je věnována kuchyni, která je otevřená na celou hloubku objektu a budí dojem, že údolí stavbou prostupuje.

Prahy, tvořící přechod mezi venkovními zónami a interiéry, jsou chloubou vytvořenou z tasmánského dřeva.

Ve snaze vytvořit pohodlný a intimní domov šitý svým obyvatelům na míru se architekti snažili navrhnout dům s ohledem na komplexní požadavky na funkčnost systému, jenž respektuje specifickou polohu stavební parcely a mikroklimatické prostředí. Stavba je pojatá jako jednolitý tvar, který u paty kopíruje profil údolí, v němž se nachází, a dál se jakoby rozpíná a zvedá do výšky směrem k severu. Na západní stranu se pak otvírá nízkému zimnímu slunci, které sem mezi stromy dopadá.

Tvar půdorysu domu spolu s důmyslným zalamováním fasády rafinovaně vytváří jakási boční křídla, která chrání otevřenou střední část. Tato koncepce propojení umožňuje světlu prostupovat celou budovou.

Venkovním částem dodávají neobyčejně příjemný a teplý vzhled dřevěné povrchy, které zpříjemňují obyvatelům přechod z interiéru do exteriéru. Plata po obou stranách domu jsou provedena rovněž ve dřevě a řada automaticky ovladatelných oken slouží k regulaci nepředvídatelných mikroklimatických podmínek.

Vnější obklad z profilovaného plechu, cementových desek a dřeva jen umocňuje přirozenou vazbu na krajinu a tradiční tvar salaše, současně však skromnou volbu použitých materiálů používá v dokonalém architektonickém kontextu. Jednotnou formu dává stavbě rýhování plechových desek. Střecha je zkonstruovaná na základě proměnlivých výšek i sklonů hlavní budovy a stává se významnou dominantou viditelnou z cesty nad domem, zatímco stěna, která dům chrání proti větru, od východu zakrývá výhled na horní sousední dům.

Nosná konstrukce domu je dřevěná, využity jsou i místní tasmánské dřeviny. Uplatnění různých typů dřeva je navrženo tak, aby nebyla nutná žádná jeho další vnější úprava.

Obyvatelé domu využívají pro jeho provoz fotovoltaickou energii. A sice tak, aby byly plně pokryty požadavky obyvatel domu, a dokonce mohl být přebytek energie exportován do rozvodné sítě. Výkonné tepelné čerpadlo ohřívá vodu na vytápění, která se akumuluje v centrálně umístěné akumulační jednotce.

V budově je tepelně regulovaný vnitřní prostor o rozloze 179 m2 patřičně orientovaný s ohledem na oslunění. Je to místo, kde je umocněno přirozené světlo a větrání, kde omezené množství oken na jih a dvojitá skla přispívají ke vzniku dobře fungujícího pláště v klimatizované zóně.

  • Autoři: Philip M Dingemanse
  • Adresa:
  • Země: Austrálie
  • Město: Launceston - Tasmania
  • Realizace: 2014
  • Užitná plocha: 267.00m2

Související architekti

Generální partner
Hlavní partneři