Z

Zahrada Počaply

ZAHRADA POČAPLY

První, co vás na této zahradě zaujme je, že není oplocená. O chvíli později si všimnete, že v ní nejsou žádné květinové záhony. Koncepce pobytových teras a nízké nároky na údržbu byly hlavními body autorky návrhu Martiny Forejtové z Ateliéru Land05.

Pozemek s novostavbou rodinného domu se nachází v obci Počaply nedaleko Berouna a leží ve svahu pod návrším, na kterém stojí kostel a hřbitov. Právě příkrý svah byl vhodnou terénní modelací využit jak k vytvoření přirozené hranice pozemku, tak k vybudování několika pobytových teras.

Spodní – jižní svah i terasa jsou navrženy jako květnaté louky s pravidelným kosením pouze 2× ročně. Tím odpadá mnoho hodin se sekačkou. Louka je atraktivní od jara do pozdního podzimu díky množství lučních bylin – kopretiny, zvonky, jestřábníky… Zároveň svou výškou pomáhá přirozeně tvořit hranice pozemku a částečně i pohledově odclonit pobytové části zahrady.

Hlavní pobytová terasa na jižní straně je dřevěná a je součástí domu, kde navazuje na obývací pokoj. Směrem do zahrady je pak travnatá. Mírným svahem pak sestupuje na terasu určenou pro děti a jejich hry. Svah se hodil i pro přirozené umístění klouzačky, která tak nepotřebuje samostatnou konstrukci a neruší výhled na dům. Poslední terasou na jižní straně je malý ovocný sad. Spolu s dalším sadem za domem zajišťuje přísun vlastních plodů pro rodinu.

Severní strana pozemku je menší, nicméně opticky se zahrada táhne až k hřbitovní zdi, která tak vytváří další přirozenou hranici. Rovná pobytová plocha je zde vytvořena pomocí kamenné opěrné zídky, která nezabírá tolik místa jako svahy na jižní straně. Zídka je z kamene z blízkého okolí a ladným obloukem obtáčí dům jako had, aby zjemnila pravoúhlé rohy domu. Zídka barevně ladí s dřevěnými lamelami domu a vypadá jako skládaná „na sucho“, přestože má betonové základy a armování. V jednom místě je přerušena, aby se mezi jednotlivými výškovými úrovněmi dalo projet se sekačkou.

Vytvořené pobytové místo je určeno pro posezení s rodinou či přáteli u barbecue na cortenovém ohništi. Základem této pobytové paluby jsou hrubě otesané dubové hranoly, které sestupují v podobě krátkého schodiště směrem k domu.

Koncept zeleně je založen zejména na listnatých solitérech stromového i keřového patra. Dominantou zahrady je trojkmen javoru mléče vysazený na jižní straně v blízkosti domu. Na jaře má krásně svěže zelené listy a na podzim výrazně barví do oranžovočervených tónů. Strom je jakýmsi strážcem domu.

V jižní části zahrady je respektován výhled z domu směrem do vsi, takže dřeviny ovocného sadu jsou rozmístěny tak, aby tento výhled byl zachován. Pro kompozici je zvolena jako hlavní dřevina solitérní muchovník ve vícekmenných tvarech, který na jaře výrazně bíle kvete a na podzim se listy barví do červena. Jako podsadba jsou zvoleny okrasné traviny, které na jaře doplňují bíle a fialově kvetoucí okrasné česneky.

V severní části zahrady tvoří dominantu hustě vysázený březový háj, který je komponován na přání majitele zejména pro pohled z vany. A nakonec v různých místech již dříve zmiňované malé sady s třešněmi, jabloněmi, hrušněmi a i líska se vešla.

Zdá se, že se původní záměr a zvolenou koncepci podařilo úspěšně zrealizovat. Ačkoliv tu na přání majitele nejsou květinové záhony, je v zahradě barevnosti po celý rok dost a každý měsíc se lze těšit na něco nového.

Řešení zahrady ukazuje, že i problematická svažitost pozemku může být při dobrém nápadu využita jako přednost. Zde pomocí teras vznikly příjemné pobytové plochy, kde si můžou obyvatelé užívat západního slunce, výhledu na vesnici, hrát si na hřišti, pořádat barbecue a nebo i promítat na plátno fotky z dovolené. A jak už bylo řečeno, zahrada nevyžaduje velkou údržbu, takže obyvatelé si ji užívají především k zábavě a odpočinku tak, jak si to od začátku přáli.

Zahrada získala 3. místo v kategorii Zahrada roku 2012 v národní soutěži pořádané Svazem zakládání a údržby zeleně (SZÚZ).

www.land05.cz

Generální partner
Hlavní partneři